ועדת תמיכות

מהות הוועדה

ועדה הממליצה בפני מועצת הרשות, על בקשות לתמיכה כספית בגופים שונים, שאינם ממלכתיים או רשותיים ושאינם למטרות רווח, לטובת הציבור.

הרכב הוועדה

תפקיד

חברי הוועדה

נייד

נוסף

כתובת

אי-מייל

יו"ר – מנכ"ל

גרי עמל

 

08-9951602

עיריית ערד

 

חברה- מהנדסת

מרים אלחדד

050-8879265

08-9951609

עיריית ערד

 

חבר- יועמ"ש

חיים שימן

054-7550531

08-9951686

עיריית ערד

 

חברה - גזברית

רינה יוסף

050-8801609

08-9951604

עיריית ערד

 

מזכירת הוועדה

דנית גלעד  

 

08-9951602

עיריית ערד