מהות הוועדה

יעוץ למועצה במתן שמות למקומות ציבוריים והמלצות בעניין ערעורים של תושבים על שמות שנקבעו או

שבוטלו למקומות אלו.

הרכב הוועדה

תפקיד

חברי הוועדה

נייד

נוסף

כתובת

אי-מייל

יו"ר

עו"ד ניסן בן חמו

052-5416173

08-9951601

עירית 19

nisan@arad.muni.il

חברה

ד"ר דיאנה גיטיס  

052-3667399

 

סיס 4

gitis@bgu.ac.il

חברת

פלורי שטרלינג

054-3551771

08-9957491

גל 4/2

florishterling@gmail.com

חבר

משה רייכמן

050-4131208

 

תפוח 16/4

 

חבר 

עוזי מדר 

054-7244905

 

שיזף 17/26