ועדת מל"ח (משק לשעת חירום)

מהות הוועדה

ועדת מל”ח מקומית אמורה להכין את היישוב לשעת חירום ולהפעיל אותו בזמן חירום.

הוועדה מתכנסת בדלתיים סגורות והחלטותיה אינן טעונות אישור המועצה.

מטפלת גם באסונות (אסונות טבע, פליטת חומרים מסוכנים, אירועי טרור) ברגיעה.

הרכב הוועדה

תפקיד

חברי הוועדה

נייד

נוסף

כתובת

אי-מייל

יו"ר

עו"ד ניסן בן חמו

ראש העיר

052-5416173

עיריית ערד

nisan@arad.muni.il

מ"מ ויו"ר

דודי אוחנונה

מ"מ וסגן ראש העיר

050-5302304

עיריית ערד

dudi@arad.muni.il

חבר

גרי עמל

מנכ"ל העירייה

 

עיריית ערד

Gery_a@arad.muni.il

חבר

רינה יוסף

גזברית העירייה

050-8801609

עיריית ערד

yosef_r@arad.muni.il

חבר

יהושוע אשכנזי

דובר

050-3287770

עיריית ערד

joshua_arad.muni.il

חבר

ליאור הירש

קב"ט העירייה

050-7750694

עיריית ערד

dadush@arad.muni.il

חבר

עו"ד חיים שימן

יועמ"ש

054-7550531

עיריית ערד

haim@arad.muni.il.

חבר

אברהם אטדז'נב

ממונה בטיחות

 

עיריית ערד

avram_a@arad.muni.il

חברה

איילה גובר אברהמי

מנהלת איכות הסביבה

050-5907419

עיריית ערד

ayalag@negevenv.org.il

חברה

אורלי מילר

נציגת איכות הסביבה

050-5676740

עיריית ערד

orlym@negevenv.org.il

חברה

דנית גלעד

מזכירת הועדה

08-9951602

עיריית ערד

Danit_g@arad.muni.il

חבר

מיכאל שריקי

מנהל מכלול הנדסה

050-7766260

עיריית ערד

michael_sh@arad.muni.il

חבר

מוסא אלכרישאת

מנהל מחלקת גינון

050-7284691

עיריית ערד

musa@arad.muni.il

חברה

אורנה בן יהודה

מנהלת מכלול מנהל כללי

050-8807901

עיריית ערד

orna@arad.muni.il

חברה

דנית גלעד

מזכירת הועדה

08-9951602

עיריית ערד

Danit_g@arad.muni.il

חברה

רחל לנצ'נר

מנהלת מכלול חינוך

050-7618458

עיריית ערד

rachel_l@arad.muni.il

חברה

מעיין ויצמן שטרית

מנהלת מכלול מידע לציבור

054-7307847

עיריית ערד

maayan@arad.muni.il

חברה

עליזה בראון

מנהלת מכלול טיפול באוכלוסייה

050-4061610

עיריית ערד

aliza@arad.muni.il

חבר

חננאל מגד

אחראי מתנדבים ברווחה

050-7796282

קנאים 58/2

Hananel_m@arad.muni.il

חבר

זיו שפירא

מד"א

052-6176672

 

Zivs895@gmail.com

חבר

רס"ר דוד עזרזר

כיבוי אש

052-2880122

 

davidaza@102.gov.il

חבר

אלי שגיא

יחידת החילוץ ערד

050-6276457

 

chssagie@gmail.com

חבר

רס"ן שמעיה ברקוביץ

יחידת קישור לערד

052-8903967

 

shmaya@vaadalonshvut.org.il

חברה

מרים אלחדד

נציגת שיכון/הנדסה

050-8879265

עיריית ערד

Miri_el@arad.muni.il

חבר

מוטי קורוב

נציג שיכון

0507637943

עיריית ערד

Moty_k@arad.muni.il

חבר

דוד בן נעים

נציג חשמל מח' ביצוע

08-9951764

עיריית ערד

David_b@arad.muni.il

חברה

סופיה שקלרניק

מנהלת השפ"ח

052-2390210

עיריית ערד

sofiash77@gmail.com

חברה

יפית ארבל

מכלול חינוך- גני ילדים

053-7877854

עיריית ערד

yafit_a@gmail.com

חברה

חדוה ניפרבסקי

מנהלת מכלול לוגיסטיקה

050-7948633

עיריית ערד

hedva@arad.muni.il

חבר

ניצן הרגס

נציג תחבורה

050-6480800

עיריית ערד

avraham@arad.muni.il

חברת

ליאת בן זיכרי

יו"ר ועדת פס"ח

054-6327008

עיריית ערד

sifria.arad@gmail.com

חבר

שמואל אורן

נציג תברואה

050-7385925

עיריית ערד

shmuel_oren@arad.muni.il

חבר

ארקדי לבצ'נסקי

נציג חשמל

050-4277228

עיריית ערד

arkady@arad.muni.il

חברה

אנה סנדלר

תיירות

050-5536515

ענבלים 64

annas@arad.muni.il

חברה

מינה שטרית

מנהלת  סניף את"ד

050-6780138

עיריית ערד

ruth_a@arad.muni.il

חבר

מתן גולדפרב

קב"ט מוסדות חינוך

08-9951772

עיריית ערד

Matan_g@arad.muni.il

חבר

אבי עמר

סמנכ"ל תאגיד המים "מעיינות הדרום"

050-5722677

נוף 1/1

avi@m-hd.co.il

חבר

יוסי ביטון

מנהל פרויקטים וחרום מעיינות הדרום

052-6748118

מעיינות הדרום

yosib@m-hd.co.il

חבר

אסף שמלוביץ

מנהל מחלקת מחשוב

054-2682555

עיריית ערד

asaf@arad.muni.il

חבר

אלכס בונוביצקי

מחלקת מחשוב

 

08-9951704

alexb@arad.muni.il

חבר

שי אבוקסיס

סגן מת"ח – משטרה

050-6276192

 

 

חבר

מירו חדד

מש"ק – משטרה

050-5068173

 

 

נציג ציבור

עזריאל שטרלינג

נציג ציבור

054-3551770

גל 4/2

azrielshterling@gmail.com