ועדת מלגות והנחות בחינוך

הרכב הוועדה

תפקיד

חברי הוועדה

נייד

נוסף

כתובת

אי-מייל

יו"ר

דורון אורגיל

052-3933806

08-9956424

מבצע לוט 40

doronorgil777@gmail.com

חבר

עוזי שמילה

050-8914152

08-9974677

סיס 7

shmilauzi@gmail.com

חבר

טל צחי

050-5529127

 

חלמונית 1

taltzac@gmail.com

חבר

משה רייכמן

050-4131208

 

תפוח 16/4

 

חבר

ניקול ברמוב  

054-8101251

 

מור 12

Baramov.nikol@gmail.com

נציגת עירייה

רחל לנצ'נר

050-7618458

08-9951643

עיריית ערד

rachel_l@arad.muni.il

נציגת עירייה

אושרית לנצ'נר

 

08-9951642

עיריית ערד

Oshrit_l@arad.muni.il