ועדת מלגות והנחות בחינוך

הרכב הוועדה

תפקיד

חברי הוועדה

נייד

נוסף

כתובת

אי-מייל

יו"ר

משה קווס

050-7400062

077-709012

תדהר 8/2

Moshekavas@gmail.com

חברה

ריקה צמח

054-5653061

08-9972065

נוף 22

r.tzemach@gmail.com

חבר

קוסטיה קוצ'נוב

052-3554461

08-9551527

בן יאיר 27/27

kuchanov@gmail.com

חבר

עופר ארצי

053-8254814

08-9974196

קנאים 21/3א

Ofer01@gmail.com

חבר

אלי מצליח

050-6263189

08-9953201

נחל 24/1

Elie_m@arad.muni.il

נציגת עירייה

אורנה אלישע

050-5378292

08-9951643

עיריית ערד

orna_e@arad.muni.il

נציגת עירייה

בלה לוי

 

08-9951642

עיריית ערד

Arad.muni.il@bella

נציגת ציבור

סוניה אבדיש

054-5777228

 

 

lev.sonya@gmail.com

נציגת ציבור יש עתיד

 

 

 

 

 

נציג ציבור

ניסים ז'נו

058-5207007

077-4142224

סיס 9

Nzenou12@gmail.com