ועדת מכרזים

מהות הוועדה

ועדת מכרזים היא ועדה שתפקידה להמליץ, כחוק, מי יזכה במכרזים שהוציאה הרשות להעברת מקרקעין או טיבין, להזמנת טובין או לביצוע עבודות.

הרכב הוועדה

תפקיד

חברי הוועדה

נייד

נוסף

כתובת

אי-מייל

יו"ר

פלורי שטרלינג

054-3551771

08-9957491

גל 4/2

Florishterling@gmail.com

חבר

דורון אורגיל

052-3933806

08-9956424

מבצע לוט 40

doronorgil777@gmail.com

חבר

 משה קווס  

050-7400062

077-7090012

תדהר 8/2

moshekavas@gmail.com

מ"מ חבר (משה קווס)

אברהם ארנרייך

052-7182100

08-8677601

יהודה 15/13

8677601@gmail.com

 

חבר

אלכסיי ספוז'יקוב 

054-6833199

 

יהודה 79/27

Sapog-74@mail.ru

חברה

סיון כהן אביטן

054-4927261

 

עירית 12

sivohn@gmail.com

נציג עירייה/מנכ"ל

גרי עמל

050-7752971

08-9951602

עיריית ערד

Gery_a@arad.muni.il

נציג עירייה/יועץ משפטי

עו"ד חיים שימן

054-7550531

08-9951617

עיריית ערד

haim@arad.muni.il

נציגת עירייה/גזברית

רינה יוסף

050-8801609

08-9951604

עיריית ערד

yosef_r@arad.muni.il

נציג עירייה

מנהל מחלקה רלוונטי