ועדת מכרזים

מהות הוועדה

ועדת מכרזים היא ועדה שתפקידה להמליץ, כחוק, מי יזכה במכרזים שהוציאה הרשות להעברת מקרקעין או טיבין, להזמנת טובין או לביצוע עבודות.

הרכב הוועדה

תפקיד

חברי הוועדה

נייד

נוסף

כתובת

אי-מייל

יו"ר

ריקה צמח

054-5653061

08-9972065

נוף 22

r.tzemach@gmail.com

חברה

פלורי שטרלנינג

054-3551771

08-9957491

גל 4/2

Florie.shterling@poalim.co.il

חבר

אלי מצליח

050-6263189

08-9953201

נחל 24/1

Elie_m@arad.muni.il

חבר

משה קווס

050-7400062

08-9957415

תדהר 8/2

moshekavas@gmail.com

חבר

מתי רוז

050-7336558

08-9950671

נוף 71

rosematti67@gmail.com

חבר

עופר ארצי

053-8254814

08-9974196

הקנאים 21/3 א

ofer01@gmail.com

נציג עירייה

גרי עמל

 050-7752971

08-9551602

עיריית ערד

 gery_a@arad.muni.il

נציג עירייה

עו"ד חיים שימן

054-7550531

08-9951686

עיריית ערד

haim@arad.muni.il

נציג עירייה

רינה יוסף

050-8801609

08-9951604

עיריית ערד

yosef_r@arad.muni.il

נציג עירייה

מנהל מחלקה רלבנטי