ועדת קליטת עלייה

מהות הוועדה

תפקידיה לטפל בכל עניין הנוגע לקליטתם של עולים חדשים.

הרכב הוועדה

יו"ר

אלכסיי ספוז'יקוב 

054-6833199

 

יהודה 79/27

Sapog-74@mail.ru

חבר

יצחק וייס   

053-3186655

08-9959893

אודם 32

W0533186655@gmail.com

חבר

דורון אורגיל

052-3933806

08-9956424

מבצע לוט 40

doronorgil777@gmail.com

נציגת עירייה/מנהלת מחלקת אירועים וקליטה

מרינה גלייזר

050-7600669

08-9951776

עיריית ערד

marina@arad.muni.il