ועדת קליטת עלייה

מהות הוועדה

תפקידיה לטפל בכל עניין הנוגע לקליטתם של עולים חדשים.

הרכב הוועדה

תפקיד

חברי הוועדה

נייד

נוסף

כתובת

אי-מייל

יו"ר

חיים מזרחי

050-6263376

08-9956545

ענבלים 12

haim3105@gmail.com

חבר

אברהם ארנרייך

052-7182100

08-8677601

יהודה 15/13

8677601@gmail.com

חבר

קוסטיה קוצ'נוב

052-3554461

08-9951527

בן יאיר 27/27

kuchanov@gmail.com

נציג עירייה/מנכ"ל

גרי עמל

050-7752971

08-9951602

עיריית ערד

 gery_a@arad.muni.il

נציג עירייה/מנהלת מחלקת אירועים וקליטה

מרינה גלייזר

050-7600669

08-9951776

עיריית ערד

marina@arad.muni.il

נציג ציבור

קונסטנטין קוצ'נוב

0523-554461

08-9551527

 

 

נציג ציבור

יורי  חייקין

0544-887567

 

מעון 3/29

 

נציג ציבור

אליהו גולדמן

054-8436355

 

גלעד 20/1

 

נציג ציבור

בוריס ברמוב

054-6495516

 

מור 12