ועדת השקעות

הרכב הוועדה

יו"ר – מנכ"ל

גרי עמל

 

08-9951602

עיריית ערד

 

חברה - גזברית

רינה יוסף

050-8801609

08-9951604

עיריית ערד

 

חברה – ע. גזברית

ימית לוי

 

08-9951628

עיריית ערד