ועדת הנחות בארנונה

מהות הוועדה

ועדה שתפקדה לבחון את זכאות של תושב לסוגי ההנחות, שהן בסמכות הוועדה, על-פי קריטריונים שקבע החוק ולקבוע את ההנחה המדויקת. במרחב ההחלטה שהתיר החוק בסוגי הנחות שונות, על-פי מצבו הספציפי של מבקש ההנחה.

הרכב הוועדה

תפקיד

חברי הוועדה

נייד

נוסף

כתובת

אי-מייל

יו"ר

דודי אוחנונה

050-5302304

08-9951770

עיריית ערד

dudi@arad.muni.il

חבר

אברהם ארנרייך

052-7182100

088677601

רחוב יהודה 15/13

8677601@gmail.com

חברה

פלורי שטרלינג

054-3551771

08-9957491

גל 4/2

florishterling@gmail.com

היועץ המשפטי

עו"ד חיים שימן

054-7550531

08-9951686

עיריית ערד

haim@arad.muni.il

גזברית

רינה יוסף

050-8801609

08-9951604

עיריית ערד

yosef_r@arad.muni.il

מנהלת מח' הרווחה

עליזה בר-און

050-4061610

08-9951663

עיריית ערד

aliza@arad.muni.il

מנהלת מח' הגבייה

נטלי זילחה

 

08-9951690

עיריית ערד

Natali_z@arad.muni.il

מזכירת הוועדה

שוש שמילוביץ

 

08-9951605

עיריית ערד

arad.muni.il @shosh_sh