ועדת הקצאות

מהות הוועדה

באמצעותה רשאית רשות מקומית להקצות קרקע או מבנה בחינם לגוף הפועל בתוך תחום רשות, על-פי הנוהל שפרסם משרד הפנים. יעדי הוועדה להסדיר הקצאת קרקע או מבנה  בפטור ממכרז וללא תמורה על-ידי הרשות המקומית לגופים חינוך, תרבות, דת, בריאות, רווחה, ספורט וכדומה – כדי לסייע לפעולותיהם לטובת הציבור ביישוב, תוך שמירה על מינהל תקין.

הרכב הוועדה

יו"ר – מנכ"ל

גרי עמל

050-7752971

08-9951602

עיריית ערד

 

חברה- מהנדסת

מרים אלחדד

050-8879265

08-9951609

עיריית ערד

 

חבר- יועמ"ש

חיים שימן

054-7550531

08-9951686

עיריית ערד

 

חברה - גזברית

רינה יוסף

050-8801609

08-9951604

עיריית ערד

 

אחראית נכסים

גלית אופק

 

08-9951722

עיריית ערד