ועדת הקצאות

מהות הוועדה

באמצעותה רשאית רשות מקומית להקצות קרקע או מבנה בחינם לגוף הפועל בתוך תחום רשות, על-פי הנוהל שפרסם משרד הפנים. יעדי הוועדה להסדיר הקצאת קרקע או מבנה  בפטור ממכרז וללא תמורה על-ידי הרשות המקומית לגופים חינוך, תרבות, דת, בריאות, רווחה, ספורט וכדומה – כדי לסייע לפעולותיהם לטובת הציבור ביישוב, תוך שמירה על מינהל תקין.

הרכב הוועדה

תפקיד

חברי הוועדה

נייד

נוסף

כתובת

אי-מייל

יו"ר – מנכ"ל

גרי עמל

050-7752971

08-9951602

עיריית ערד

 gery_a@arad.muni.il

חברה - מהנדסת

מרים אלחדד

 050-8879265

08-9951609

עיריית ערד

 miri_el@arad.muni.il

חבר - יועמ"ש

עו"ד חיים שימן

054-7550531

08-9951686

עיריית ערד

 haim@arad.muni.il

חברה - גזברית

רינה יוסף

050-8801609

08-9951604

עיריית ערד

 yosef_r@arad.muni.il

אחראית נכסים

עו"ד גלית אופק

0533387069

08-9951722

עיריית ערד

 galit_o@arad.mun.i.il