ועדת בחירת עובדים בכירים

הרכב הוועדה

 

תפקיד

 

חברי הוועדה

נייד

נוסף

כתובת

אי-מייל

יו"ר

עו"ד ניסן בן חמו

052-5416173

08-9951601

עירית 19

nisan@arad.muni.il

חבר

דודי אוחנונה

050-5302304

08-9951770

סיס 10

dudi@arad.muni.il

חבר

משה קווס 

050-7400062

077-7090012

תדהר 8/2

moshekavas@gmail.com

חבר

גרי עמל מנכ"ל

050-7752971

08-9951602

עיריית ערד

Gery_a@arad.muni.il

נציג משרד רלוונטי

נציג משרד ממשלתי

בהתאם לתפקיד הנדרש

 

 

 

משקיף-יועץ משפטי

עו"ד חיים שימן

 

08-9951617

 

 

משקיפה- מנהלת משאבי אנוש

אורנה בן-יהודה

 

08-9951606