ועדת בחירת עובדים בכירים

הרכב הוועדה

תפקיד

 

חברי הוועדה

 

נייד

 

נוסף

 

כתובת

 

אי-מייל

יו"ר

עו"ד ניסן בן חמו

052-5416173

08-9951601

עירית 19

nisan@arad.muni.il

חבר

דודי אוחנונה

050-5302304

08-9951770

סיס 10

dudi@arad.muni.il

חבר

משה קווס

050-7400062

077-7090012

תדהר 8/2

Moshekavas@gmail.com

חבר

גרי עמל מנכ"ל

 050-7752971

08-9951602

 

gery_a@arad.muni.il

נציג משרד רלוונטי

נציג משרד ממשלתי

 

 

 

 

משקיף

עו"ד חיים שימן

 

 

 

 

משקיפה

אורנה בן-יהודה