ועדת ערר על קביעת ארנונה כללית

מהות הוועדה

ועדה שבפניה יכולים מחויבי ארנונה לערער, אם מנהל הארנונה של הרשות דחה את בקשתם לתקן או לשנות את חובת תשלומי הארנונה.

הרכב הוועדה

תפקיד

חברי הוועדה

נייד

נוסף

כתובת

אי-מייל

יו"ר

ארז בוקאי

054-3069066

 

ספיר 3

erezboukai@gmail.com

חבר

חיים קליין אריה

058-3280015

08-8001115

שיזף 11/2

A8001115@gmail.com

חבר

אברהם מלול

050-4952882

08-9953023

רימון 16

melulavi@gmail.com

מזכירת הוועדה

אורית עמר

 

08-9951770

 

orit@arad.muni.il