ועדה לקידום מעמד הילד ובני נוער

מהות הוועדה

יוזמת ומתכננת פעולות לקידום מעמד הילד ובני הנוער, להגנה עליהם ולהבטחת זכויותיהם. הוועדה הינה ועדה ציבורית הכוללת אנשי מקצוע מתחומים רלבנטיים. תפקיד הוועדה לאתר צרכים, לאפיין אותם ולהציע דרכי פעולה ופתרונות לנושאים שיועלו,תוך איחוד הכוחות ושיתוף כל הגורמים הפועלים בתחום במסגרת הרשות. אין לוועדה סמכויות סטטוטוריות. כדי להוציא מהכוח אל הפועל את התוכניות שיגובשו בה, עליה להיעזר בגופים סטטוטוריים כמו: ועדת הכספים ומועצת הרשות.

הרכב הוועדה

תפקיד

חברי הוועדה

נייד

נוסף

כתובת

אי-מייל

יו"ר

אברהם ארנרייך

050-7182100

08-8677601

יהודה 15/13

8677601@gmail.com

חבר

טל צחי

050-5529127

 

חלמונית 1

talzaci@gmail.com

חברה

סיון כהן אביטן

054-4927261

 

עירית 12

sivohn@gmail.com

מנהלת מחלקת חינוך

רחל לנצ'נר

050-7618458

08-9951643

עיריית ערד

rachel_l@arad.muni.il

מנהלת מחלקת רווחה

עליזה בראון

050-40611610

08-9951663

עיריית ערד

aliza@arad.muni.il

נציג ממנהלי ביה"ס בעיר

 

 

 

 

נציג ארגון המורים העל יסודיים

דוד דדון

 

08-6252777- ענת מזכירה

 

 

נציג הסתדרות המורים

אליעזר וינוגרד

 

08-6278251 גילה מזכירה 

 

 

יו"ר מועצת תלמידים עירונית

אלעד כהן

 

 

 

 

יו"ר ועד הורים עירוני

אלי סרקוסטי

052-7864521

 

יסעור 37/1

Eli.xaracostti@icl-group.com

נציג משטרה

משטרת ישראל

 

08-9551200

 

 

נציג תנועת הנוער

רכז הצופים

 

 

 

 

נציג ארגון התנדבותי, קידום ילדים ונוער

רכז צמרת