ועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור

מהות הוועדה

ליזום ולתכנן דרכי הנצחה ופעולות הנצחה לתושבי העיר שנרצחו בעקבות פעילות טרור.

הרכב הוועדה

תפקיד

חברי הוועדה

נייד

נוסף

כתובת

אי-מייל

יו"ר

ד"ר דיאנה גיטיס

052-3667399

 

סיס 4

gitis@bgu.ac.il

חבר

משה קווס 

050-7400062

077-7090012

תדהר 8/2

moshekavas@gmail.com

חברה

סיון כהן אביטן

054-4927261

 

עירית12

sivohn@gmail.com

נציג עירייה/מנהלת מחלקת אירועים וקליטה

מרינה גלייזר

050-7600669

08-9951776

עיריית ערד

marina@arad.muni.il

 חבר

נציג משפחה של נפגעי טרור

 

 

 

 

חבר

נציג משפחה של נפגעי טרור

 

 

 

 

חבר

נציג משפחה של נפגעי טרור