ועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור

מהות הוועדה

ליזום ולתכנן דרכי הנצחה ופעולות הנצחה לתושבי העיר שנרצחו בעקבות פעילות טרור.

הרכב הוועדה

תפקיד

חברי הוועדה

נייד

נוסף

כתובת

אי-מייל

יו"ר

ולד סנדלרסקי

052-8024416

 

עורב 11/1

sandlers82@gmail.com

חבר

יצחק וייס

057-3186655

08-9959893

שיזף 14/19

Mosdot_arad@neto.bezeqint.net

חבר

מנו ביטמן

052-3736505

08-9972534

עירית 60

limorbitman@walla.com

נציג ציבור

אורון קליימן

052-6040632

08-9957280

מעיין 7/2

oronk00@walla.com

נציג ציבור

יהודה שרון

052-7693736

 

 

 

נציג ציבור

וידאל אסרף

050-2201445

 

בן יאיר 54/20

 

חבר

3  בני משפחה של נפגעי טרור