ועדה לענייני תרבות

הרכב הוועדה

תפקיד

חברי הוועדה

נייד

נוסף

כתובת

אי-מייל

יו"ר

אלי מצליח

050-6263189

08-9953201

עיריית ערד

Elie_m@arad.muni.il

חבר

קוסטיה קוצנוב

052-3554461

08-9551527

רחוב בן יאיר27/27

kuchanov@gmail.com

חבר

ריקה צמח

0545653061

08-9972065

נוף 22

r.tzemach@gmail.com

חברה

פלורי שטרלינג

054-3551771

08-9957491

גל 4/2

florie.shterling@poalim.il

חבר

משה רייכמן

050-4131208

 

תפוח 16/4

V0504131208@gmail.com

נציג רשות/מנהל המתנ"ס ועמותת הספורט

דודי שושטרי

050-5559406

08-9551511

 

dudi@matnas-arad.org

נציגת ציבור

אריאלה תורג'מן

050-6273014

9953854 08

נחל 40/20

ariellainbar@walla.com

נציג ציבור

דודו שי  

054-7306007

 

ניגונים 9

dudushai@walla.com

נציג ציבור

שמואל מוזסון 

053-3100472

 

יהודה 10/50