ועדה לענייני נוער וצעירים

הרכב הוועדה

יו"ר

פלורי שטרלינג

054-3551771

08-9957491

גל 4/2

florie.shterling@poalim.il

חברה

ריקה צמח

0545653061

 

נוף 22

r.tzemach@gmail.com

חבר

מתי רוז

050-7336558

08-9950671

נוף 71

Rosematti67@gmail.com

חבר

משה רייכמן   

050-4131208

 

תפוח 16/4

V054131208@gmail.com

חברה

עופר ארצי

053-8254814

08-9974196

הקנאים 21/3 א

ofer01@gmail.com

נציגת ציבור

ניסים ז'נו

058-5207007

077-4142224

סיס 9

Nzenou12@gmail.com

נציגת ציבור

ליזט וכסמן

054-4955513

 

דוכיפת 53/1

 

נציג ציבור

מאיר פרידמן

052-7169888

 

ורד 42

X052716988@gmail.com

נציג ציבור

אריאלה תורג'מן

050-6273014

9953854 08   050-6397873   

נחל 40/20

ariellainbar@walla.com

נציג ציבור

פלג אברהם

054-2615961

08-9952547

חרוב 19/2

 

נציג ציבור

דניאל סבלוף

052-7714122

 

בן יאיר 10/16

 

 

סתיו קוגן

052-6096947

 

ברקן 10 ת.ד. 220