ועדה לענייני נוער וצעירים

הרכב הוועדה

יו"ר

טל צחי

050-5529127

 

חלמונית 1

Taltzac@gmail.com

חבר

עוזי שמילה

050-8914152

 

סיס 7

shmilauzi@gmail.com

חבר

דוד פלדינגר 

053-3140213

08-8042009

בן יאיר 59/9

f73140213@gmail.com

חבר

גבריאל ריזינשוילי

050-4515652

 

מואב 2/23

GabrielDM@gmx.com

חבר 

סיעת ליכוד 

 

 

 

 

נציג  ציבור

ניסים ז'נו

058-5207007

077-4142224

סיס 9

Nzenou12@gmail.com

נציג ציבור

אוריאל אלחיאני

054-6835634

 

צבר 3/7