ועדה לענייני ביקורת

מהות הוועדה

ועדה הדנה בכל דוחות הביקורת הנוגעים לרשות המקומית, כגון: דוח מבקר הרשות, דוח משרד הפנים,דוח מבקר המדינה ודוחות אחרים וכן עוקבת אחר תיקון הליקויים.

הרכב הוועדה

תפקיד

חברי הוועדה

נייד

נוסף

כתובת

אי-מייל

יו"ר

שמחה ברוך שלסר

052-7111920

08-9971920

שיזף 7/2

S9971920@gmail.com

חבר

חיים מזרחי

050-6263376

08-9956545

ענבלים 12

haim3105@gmail.com

חבר

קוסטיה קוצ'נקוב

052-3554461

08-9951527

בן יאיר 27/27

kuchanov@gmail.com