ועדה לענייני ביקורת

מהות הוועדה

ועדה הדנה בכל דוחות הביקורת הנוגעים לרשות המקומית, כגון: דוח מבקר הרשות, דוח משרד הפנים,דוח מבקר המדינה ודוחות אחרים וכן עוקבת אחר תיקון הליקויים.

הרכב הוועדה

יו"ר

ברוך שלסר

052-7111920

08-9971920

שיזף 14/19

S9971920@gmail.com

חבר

פלורי שטרלינג

054-3551771

08-9957491

גל 4/2

florishterling@gmail.com

חבר

ד"ר דיאנה גיטיס

052-3667399

 

סיס 4

gitis@bgu.ac.il