דירקטוריון החברה לפיתוח תעשייה בערד

הרכב הדירקטוריון

יו"ר

עו"ד ניסן בן חמו

052-5416173

08-9951601

עיריית ערד

nisan@gmail.com

דירקטור מ"מ יו"ר

דודי אוחנונה

050-5302304

08-9951770

עיריית ערד

dudi@arad.muni.il

דירקטור נבחר ציבור

יאן ניפונישי  

054-3788347

 

 

 

נציג עירייה -מנכ"ל

גרי עמל 

050-7752971

08-9951602

עיריית ערד

Gery_a@arad.muni.il

 נציגת עירייה

 ימית לוי

 

08-9951628

   עיריית ערד

 

נציגת עירייה- מהנדסת

מרים אלחדד

050-8879265

08-9951709

עיריית ערד

Miri_el@arad.muni.il

נציג תעשיינים

 

 

 

 

 

נציגת ציבור

 

 

 

 

 

נציגת תעשיינים

 

 

 

 

 

מנכ"לית החכ"ל

לילי שפי 

 

08-9951888

 

 

יועץ משפטי 

עו"ד חיים שימן

 

08-9951617