דירקטוריון החברה הכלכלית

הרכב הדירקטוריון

תפקיד

חברי הוועדה

נייד

נוסף

כתובת

אי-מייל

יו"ר

עו"ד ניסן בן חמו

052-5416173

08-9951601

עיריית ערד

nisan@gmail.com

דירקטור מ"מ ויו"ר

דודי אוחנונה

050-5302304

08-9951770

עיריית ערד

dudi@arad.muni.il

דירקטור נבחר ציבור

משה קווס

050-7400062

077-709012

           תדהר 8/2

Moshekavas@gmail.com

נציג עירייה -מנכ"ל

גרי עמל 

050-7752971

08-9951602

עיריית ערד

Gery_a@arad.muni.il

נציגת חכ"ל מנכ"לית

לילי שפי  

 

08-9951888

 

lilach@kalkalit-arad.co.il

נציגת עירייה- מהנדסת

מרים אלחדד

050-8879265

08-9951709

עיריית ערד

Miri_el@arad.muni.il

נציגת עירייה

איילה גובר אברהמי

050-5907419

08-9953224

לשם 6/2

ayalag@negevenv.org.il

יועץ משפטי  

עו"ד חיים שימן

 

08-9951617

 

 

נציגת הקאנטרי

ולדימיר אוסטרון

050-8294353

 

ענבלים 43

clubarad@gmail.com

osvlad@gmail.com

נציג ציבור

 

 

 

 

 

נציג ציבור

 

 

 

 

 

נציג ציבור