דירקטוריון החברה הכלכלית

הרכב הדירקטוריון

יו"ר

עו"ד ניסן בן חמו

052-5416173

08-9951601

עיריית ערד

nisan@gmail.com

דירקטור מ"מ יו"ר

דודי אוחנונה

050-5302304

08-9951770

עיריית ערד

dudi@arad.muni.il

דירקטור נבחר ציבור

משה קווס 

050-7400062

077-7090012

תדהר 8/2

moshekavas@gmail.com

נציג עירייה -מנכ"ל

גרי עמל 

050-7752971

08-9951602

עיריית ערד

Gery_a@arad.muni.il

נציגת עירייה- מהנדסת

מרים אלחדד

050-8879265

08-9951709

עיריית ערד

Miri_el@arad.muni.il

נציגת עירייה

איילה גובר אברהמי

050-5907419

08-9953224

לשם 6/2

ayalag@negevenv.org.il

נציג ציבור

 

 

 

 

 

נציגת ציבור

 

 

 

 

 

נציגת ציבור

 

 

 

 

 

מנכ"לית החכ"ל

לילי שפי 

 

08-9951888

 

 

יועץ משפטי 

עו"ד חיים שימן

 

08-9951617