פניות הציבור

היחידה מטפלת בפניות/תלונות שלא קיבלו מענה הולם בתחומים אשר באחריות העירייה ובפניות לראש העיר בהצעות ובבקשות בנושאים עירוניים.

האחראית על פניות הציבור היא עו"ד גלית אופק: 

טלפון:08-9951722

פקס: 08-9951685

מייל: galit_o@arad.muni.il