פעילות הרשות לשנת 2017:

  • הקמת פארק מוטורי.

  • שיפוץ אולם אורון.

  • סיום שיפוץ מתנ"ס.

  • שדרוג טיילת מואב.

  • שיפוצי קיץ במוסדות חינוך.