תושב יקר, לשמושך מערכת לבדיקת מיקום הקלפי וכתובתה.

על מנת למצוא את מיקום הקלפי שבה את/ה רשאי/ת להצביע, יש להקיש מספר תעודת הזהות וללחוץ על חיפוש.
כדי לקבל מיקום הקלפי על מפת העיר יש ללחוץ על הכתובת בטבלה המצ"ב ומפה תפתח לשימושך.
Untitled 1
רשימת קלפיות לבחירות בערד 2018
לקבלת מפה יש ללחוץ על הכתובת
מספר קלפי מיקום כתובת קלפי
1 בי"ס מקיף אורט, כיתה ח'1 יאשיהו 1
2 ביה"ס לבאות, כיתת אנגלית שמעון 12
3 חטיבה צעירה, גן גפן שמעון 44
4 גן תמר חן 46
5 ביה"ס עופרים, ספרייה יהודה 20
6 ביה"ס עופרים, כיתת מדעים יהודה 20
7 בית המתנדב צבר 11
8 מרכז גישור, משרד רענן 9
9 גן ורד חן 46
10 ביה"ס לבאות, כיתה א'1 שמעון 12
11 בי"ס מקיף אורט, כיתה ח' 6 יאשיהו 1
12 ביה"ס חלמיש, כיתה ג'2 שיזף 21
13 מרכז גישור, כיתת לימוד רענן 9
14 בי"ס מקיף אורט, כיתה ח' 2 יאשיהו 1
15 בי"ס מקיף אורט, כיתה ח' 5 יאשיהו 1
16 ביה"ס לבאות, ספריה שמעון 12
17 ביה"ס לבאות, כיתה א'2 שמעון 12
18 חטיבה צעירה, גן גפן שמעון 44
19 גו אפיק אשד 22
20 ביה"ס עופרים,  כיתת אומנות יהודה 20
21 בי"ס מקיף אורט, כיתה ז' 3 יאשיהו 1
22 ביה"ס חלמיש, כיתה ו'1 שיזף 21
23 גן אנקור דוכיפת 57
24 גן זמיר דוכיפת 57
25 ביה"ס חלמיש, כיתה ו'2 שיזף 21
26 גן מעוף דוכיפת 23
27 ביה"ס לבאות, מבנה קטן שמעון 12
28 ביה"ס חלמיש, כיתה ד'2 שיזף 21
29 מועדון קרמיקה עייט 13
30 גן גבים אשד 22
31 ביה"ס עופרים, חדר מורים יהודה 20
32 ביה"ס חלמיש, כיתה ד'1 שיזף 21
33 מרכז גישור, כיתת לימוד רענן 9
34 ביה"ס לבאות, מבנה קטן שמעון 12
35 בי"ס מקיף אורט, כיתה ח' 4 יאשיהו 1
950 גן ורד חן 46
990 ביה"ס לבאות, ספריה שמעון 12