"רישום בקליק" מידע להורים

הורים יקרים,

הרישום לגני הילדים ולכיתות א' לשנת הלימודים תשפ"א יוצא לדרך!

הרישום יתבצע באתר העירייה  www.arad.muni.il

מועדי הרישום:

החל מיום שני, א' בשבט תש"ף, 27/01/2020 ועד יום ראשון, כא' בשבט תש"ף, 16/02/2020

הרישום יסתיים בחצות. לא נוכל להבטיח את מקום ילדכם בגן/בית ספר על פי בקשתכם, אם לא תרשמו בזמן.

חייבים ברישום

גילאי 6 - כיתה א' ילדים שנולדו בין התאריכים:

כט' בטבת התשע"ד (1 בינואר 2014) עד ט' בטבת התשע"ה (31 בדצמבר 2014)

גילאי 5 - ילדים (גם המבקרים השנה בגן) שנולדו בין התאריכים:

י' בטבת התשע"ה (1 בינואר 2015) עד יט' בטבת התשע"ו (31 בדצמבר 2015)

גילאי 4 -  ילדים (גם המבקרים השנה בגן) שנולדו בין התאריכים:

כ' בטבת התשע"ו (1 בינואר 2016) עד ב' בטבת התשע"ז (31 בדצמבר 2016)

גילאי 3 - ילדים שנולדו בין התאריכים:

ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017) עד יג' בטבת התשע"ח (31 בדצמבר 2017)

לתשומת ליבכם, החל משנת הלימודים תשפ"א לא יתאפשר רישום של חריגי גיל.

לכן, לא יתאפשר רישום ילדים שנולדו בין התאריכים: 1.1.2018 עד 15.1.2018 (כולל).

איך נרשמים?

היכנסו לאתר www.arad.muni.il l או סִרקו את הקוד

מלאו את כל הסעיפים הנדרשים.

בסיום התהליך יתקבל אישור "הרישום בוצע בהצלחה".

הנחיות לביצוע הרישום נמצאות בצד האחורי

של דף מידע זה.

המסמכים הנדרשים לביצוע רישום באתר האינטרנט:

טופס הוראת קבע - חתום ע"י הבנק. (למי שאין הוראת קבע לשירותי החינוך). ניתן להוריד את הטופס באתר הרישום.

את המסמכים החתומים יש לשלוח למייל: rishum@arad.muni.il

הורים גרושים/פרודים/רווקים - חייבים למלא את טופס ההצהרה המופיע באתר הרישום + המסמכים הנדרשים

עפ"י המפורט בטופס. את המסמכים החתומים יש לשלוח למייל: rishum@arad.muni.il

רישום למוסדות המוכר שאינו רשמי - יש לבצע רישום באתר האינטרנט ולהקפיד להעביר את נספח ד' חתום לבעלות

+ צילום תעודת זהות + ספח. הבעלות תרכז את המסמכים ותעביר למדור רישום. ללא מסמכים אלה, הרישום אינו תקף.

הרישום לא יאושר אם לא יצורפו המסמכים הנדרשים, או לא ימולאו כל הסעיפים.

רישום שלא באינטרנט

רישום שלא באינטרנט מיועד לאוכלוסיות הבאות בלבד:

תושבים חדשים - שאינם מופיעים במרשם התושבים בערד. יש להביא תעודות זהות

של שני ההורים עם כתובת עדכנית  וטופס ביטול רישום מהרשות ממנה הגיעו.

עולים חדשים - יש להביא תעודות זהות של שני ההורים.

ילדים הנמצאים בגן שלא על פי אזור מגוריהם בשנת הלימודים תש"ף  ומעוניינים להמשיך באותו גן – גילאי 4.

ילדים שנשארו שנה נוספת בגן חובה בשנת הלימודים תש"ף

הורים שאין להם גישה לאינטרנט

הורים שאינם נכללים באוכלוסיות אלו נדרשים לבצע רישום באתר האינטרנט.

הרישום ייערך במחלקת החינוך בעיריית ערד בין התאריכים:

מיום שני, א' בשבט תש"ף, 27/01/2020

עד יום ראשון, כא' בשבט תש"ף 16/02/2020

שעות קבלת קהל בתקופת הרישום:

יום א'    בין השעות:        8:30-13:00 

            ואחר הצהריים   16:00-18:00    

ימים ב' עד ה'     בין השעות:        8:30-13:00

לפרטים נוספים פנו לאחראית מדור רישום.

במחלקת החינוך סיגלית בקר בטלפון: 08-9951736

בתקופת הרישום יינתן מענה טלפוני בימים א'-ה'

בין השעות 13:00-15:00 בלבד.