רישום לגני ילדים ובתי ספר לשנת הלימודים תש"פ

לרישום לחץ כאן
לרישום לחץ כאן

הורים יקרים,

הרישום לגני הילדים ולכיתות א' לשנת הלימודים תש"פ יוצא לדרך!

הרישום יתבצע באתר העירייה  www.arad.muni.il

מועדי הרישום:

החל מיום שני, א' בשבט תשע"ט, 7/01/2019 עד יום ראשון, כא' בשבט תשע"ט, 27/01/2019

הרישום יסתיים בחצות. לא נוכל להבטיח את מקום ילדכם בגן/בית ספר על פי בקשתכם, אם לא תרשמו בזמן.

חייבים ברישום:

·         (גילאי 3) ילדים שנולדו בין התאריכים: כ' בטבת התשע"ו (1 בינואר 2016) עד ב' בטבת התשע"ז (31 בדצמבר 2016)       

·         (גילאי 4) גם ילדים המבקרים השנה בגן ילדים שנולדו בין התאריכים: י' בטבת התשע"ה (1 בינואר 2015) עד יט' בטבת התשע"ו (31 בדצמבר 2015)

·         (גילאי 5) גם ילדים המבקרים השנה בגן ילדים שנולדו בין התאריכים: כט' בטבת התשע"ד (1 בינואר 2014) עד ט' בטבת התשע"ה (31 בדצמבר 2014)

·         (גילאי 6) כיתה א' ילדים שנולדו בין התאריכים: יט' בטבת התשע"ג (1 בינואר 2013) עד כח' בטבת התשע"ד (31 בדצמבר 2013)

היכנסו לאתר www.arad.muni.il ומלאו את כל הסעיפים הנדרשים. בסיום התהליך יתקבל אישור "הרישום בוצע בהצלחה".

הנחיות לביצוע הרישום בצד האחורי של דף מידע זה.

המסמכים הנדרשים לביצוע רישום באתר האינטרנט:

·         טופס הוראת קבע - חתום ע"י הבנק. (למי שאין הוראת קבע לשירותי החינוך). ניתן להוריד את הטופס באתר הרישום.

·         את המסמכים החתומים יש לשלוח למייל: rishum@arad.muni.il

·         הורים גרושים/פרודים/רווקים - חייבים למלא את טופס ההצהרה המופיע באתר הרישום + המסמכים הנדרשים

·         עפ"י המפורט בטופס. את המסמכים החתומים יש לשלוח למייל: rishum@arad.muni.il

·         רישום למוסדות המוכר שאינו רשמי - יש לבצע רישום באתר האינטרנט ולהקפיד להעביר את נספח ד' חתום לבעלות +

·         צילום תעודת זהות + ספח. הבעלות תרכז את המסמכים ותעביר למדור רישום. ללא מסמכים אלה, הרישום אינו תקף.

אם לא יצורפו המסמכים הנדרשים, או לא ימולאו כל הסעיפים - הרישום לא יאושר

לתשומת לבכם

רישום שלא באמצעות האינטרנט מיועד לאוכלוסיות הבאות בלבד:

·         תושבים חדשים - שאינם מופיעים במרשם התושבים בערד. יש להביא תעודות זהות

·         של שני ההורים עם כתובת עדכנית  וטופס ביטול רישום מהרשות ממנה הגיעו.

·         עולים חדשים - יש להביא תעודות זהות של שני ההורים.

·         ילדים הנמצאים בגן בשנת הלימודים תשע"ט – שלא על פי אזור מגוריהם ומעוניינים להמשיך באותו גן – גילאי 4

·         ילדים שנשארו שנה נוספת בגן חובה בשנת הלימודים תשע"ט

·         הורים שאין להם גישה לאינטרנט

הורים שאינם נכללים באוכלוסיות אלו נדרשים לבצע רישום באתר האינטרנט.

הרישום ייערך במחלקת החינוך בעיריית ערד בין התאריכים:

מיום שני, א' בשבט תשע"ט, 7/01/2019 עד יום ראשון, כא' בשבט תשע"ט, 27/01/2019

שעות קבלת קהל בתקופת הרישום:

יום א'                בין השעות:                    8:30-13:00  ואחר הצהריים 16:00-18:00           

ימים ב' עד ה'     בין השעות:                    8:30-13:00

לפרטים נוספים פנו לאחראית מדור רישום במחלקת החינוך סיגלית בקר בטלפון: 08-9951736

בתקופת הרישום יינתן מענה טלפוני בימים א'-ה' בין השעות 13:00-15:00 בלבד.