בית ספר תיכון אורט

קישור לאתר בית ספר תיכון אורט ערד

טיפוח התלמידים בביה"ס תוך שילוב היבטים ערכיים-חברתיים, זהות יהודית, והיבטים פדגוגיים לימודיים על מנת לתת מענה לצרכי הפרט ולצרכי הכלל.

יצירת קהילה חינוכית, המאופיינת בהרחבת אופקים, בלמידה, באקלים חינוכי-מיטבי, באזרחות טובה, בחשיבה מעמיקה ובהישגיות לימודית תוך יצירת שוויון הזדמנויות ודאגה לכל תלמיד תוך חתירה לקראת מצוינות אישית!

קידום שיתוף הפעולה בין מערכת החינוך והקהילה, תוך קיום שיח מתמיד המאפשר חיזוק תחושת השייכות והמעורבות לערד. 

להלן הקישור לאתר של בית ספר אורט ערד