הגשת מועמדות למשרות בעירייה

להגשת מועמדות למשרה בעירייה יש למלא טופס הגשת מועמדות למשרה ולצרף את המסמכים הבאים:

 1. קורות חיים (ניתן גם מודפס) -  חובה.
 2. תעודות ממוסדות מוכרים המאושרים ע"י משרד החינוך – חובה.
 3. אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים.
 4. המלצות – לא הכרחי.
 5. תמונה – חובה.

 כל האישורים והתעודות – בעברית בלבד!

את הטפסים יש לשלוח לעירייה לכתובת:

עיריית ערד, מחלקת משאבי אנוש, לידי  אחראית המכרזים, ת"ד 100, ערד 8910002 או בדואר אלקטרוני: jobs@arad.muni.il

לתשומת לבך, ניתן להגיש עד לתאריך המפורסם במסמכי המכרז.

לעיריית ערד דרוש/ה רכז/ת לתחום גיל הרך

מכרז מספר :26/2019

היקף משרה: 50%

דרוג :  מח"ר 37-39

 הגדרת תפקיד

·         סיוע בהקמת מענים ותכניות לגיל הרך.

·         תיאום, מעקב ובקרה על כלל התכניות, השירותים והמערכות הנוגעות לילד בשנות הינקות.

·         ריכוז תקציב כולל דיווחים.

·         גיוס צוות עובדים וטיפול בהכשרות הנדרשות.

·         ריכוז ממשקי עבודה ושיתופי פעולה עם כלל גורמי חוץ ופנים.

·         קשר רציף עם צוותים כולל מפגשים תקופתיים מוסדרים.

·         ביצוע משימות נוספות ככל שיידרשו ע"י הממונה (כפיפות : מנהלת חינוך קדם יסודי).

דרישות

·         12 שנות לימוד

·         עדיפות לבעלי תעודת הוראה ולניסיון בגיל הרך .

·         ידיעת השפה העברית ברמה טובה (שפת אם).

·         היכרות עם תחומי החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי - יתרון

·         ראיה מערכתית, יוזמה, יחסי אנוש מצוינים, יכולת ארגון.

·         תקשורת בינאישית טובה ויכולת עבודה בצוות.

·         שליטה ביישומי מחשב.

·         נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות.

לפרטים נוספים נא לפנות לגב' יפית ארבל  - מנהלת החינוך הקדם יסודי במחלקת החינוך 08-9951640.

לקבלת שאלון מועמדות נא לפנות  לאיילה פרץ למייל: JOBS@ARAD.MUNI.IL 

את שאלון המועמדות בצרוף קורות חיים ותעודות יש להעביר לאיילה  במחלקת משאבי אנוש עד לתאריך 28/4/19  בשעה 12:00  עם ציון מספר המכרז והתעודות נדרשות.

*כל מקום בו מפורט התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך*

לעיריית ערד דרוש/ה ממלא מקום מנהל הוועדה המקומית לתכנון ובנייה

היקף משרה: 100% 

דרוג :  מחר/מהנדסים/הנדסאים

דרגה:  38-42

דרישות התפקיד :

· בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה  או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

או:  הנדסאי או טכנאי מוסמך בהתאם לסעיף 33 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012

או תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל.

או אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18  ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל ) שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר)

·  ניסיון מקצועי :

לבעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כמפורט לעיל -  4  שנות ניסיון מקצועי לפחות ביחידת ההנדסה של ועדה מקומית לתכנון ולבניה כלשהי.

להנדסאי רשום –   5 שנות ניסיון מקצועי לפחות ביחידת ההנדסה של ועדה מקומית לתכנון ובנייה כלשהי.

לטכנאי מוסמך – 6  שנות ניסיון מקצועי לפחות ביחידת ההנדסה של וועדה מקומית לתכנון ובנייה כלשהי.

תיאור תפקיד:

גיבוש, התוויה וניהול של פעילותה התקינה של הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ושל יחידת ההנדסה המקומית.

·          ניהול תהליכי העבודה של הוועדה.

·         ניהול, פיקוח ובקרה על ביצועי העובדים בוועדה.

·          ניהול פעילות הוועדה המקומית וועדות המשנה שלה בהתאם לדרישות החוק והתקנות.

·         ניהול, רישוי ופיקוח על הבנייה.

·         ניהול ועדת משנה מקומית לתכנון ובנייה וועדת רשות רישוי.

·         ביצוע משימות נוספות בהתאם להוראות הממונים .

כפיפות למהנדסת העיר

לקבלת פרטים נוספים נא לפנות לגב' מרים אל חדד 08-9951616 .

לקבלת שאלון מועמדות נא לפנות למייל: JOBS@ARAD.MUNI.IL 

את שאלון המועמדות בצרוף קורות חיים ותעודות יש להעביר לאיילה  במחלקת משאבי אנוש עד לתאריך 28/4/19 בשעה  12:00    בצירוף התעודות הנדרשות.

*כל מקום בו מפורט התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך.

לעיריית ערד דרוש/ה מנהל/ת ארכיון ואחראי/ת על ניהול רשומות

מכרז חיצוני מס'  25/2019

היקף משרה: 60%

דרוג :  מח"ר   דרגה :  37-39

תיאור התפקיד:

ניהול כללי של ארכיונים, של מערכת הרשומות ברשות, והמגנזות במטרה ליצור מאגר מידע מהימן ונגיש אודות פעילות הרשות המקומית, פועלה הארגוני ותולדותיה.

·         גיבוש וניהול תכנית העבודה לרבות תכנית הארכיון.

·         ניהול רשומות ברשת וביחידות הסמך (חברות בת, תאגידים,  בתי ספר)

·         ניהול מערך הגניזה.

·         ניהול מאגר החומר הארכיוני הנמצא בארכיון והנגשתו לציבור.

·         ניהול רשומות ברשת וביחידותיה בטרם הגעתן לארכיון או למגנזה.

·         טיפול בכלל החומר ארכיוני עם הגיעו למגנזה ולארכיון.

·         טיפול בחומר ארכיוני של מחלקת משאבי אנוש.

·         מתן שירותי  ארכיון

דרישות התפקיד :

 • בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה ממחלקת להערכה תארים אקדמיים בחוץ לארץ .
 • בעל תעודת ארכיונאי מוסמך או ארכיונאי מורשה.

דרישות ניסיון :

 • נדרש ניסיון כעובד ארכיון במשך 3 שנים לפחות .
 • יתרון לבעל ניסיון בניהול של לפחות 2 עובדים, כאשר על תקופת הניהול לעלות על משך זמן של שנתיים לפחות .

לפרטים נוספים נא לפנות לגב'  אורנה בן יהודה - מנהלת מחלקת משאבי אנוש 08-9951606/632

לקבלת שאלון מועמדות נא לפנות למייל: JOBS@ARAD.MUNI.IL 

את שאלון המועמדות בצרוף קורות חיים ותעודות יש להעביר לאיילה  במחלקת משאבי אנוש עד תאריך  28/4/19 עד השעה 12:00  עם ציון מספר המכרז והתעודות נדרשות.

*כל מקום בו מפורט התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך*

לעיריית ערד דרוש/ה עו"ס קשישים

מכרז חיצוני מס'  23/2019

היקף משרה: 75%

דרוג :  עו"ס      

דרגה:  י-ח 

תיאור התפקיד:

·         טיפול פרטני בקשישים וטיפול בסידורים מוסדיים.

·         קשר עם מוסדות בקהילה.

·         פיתוח פרויקטים בתחום הזקנה.

·         ביצוע משימות נוספות בהתאם להוראות הממונה.

דרישות התפקיד:

 • תואר ראשון לפחות בעבודה סוציאלית ממוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה ממחלקת להערכה תארים אקדמיים בחוץ לארץ – התחייבות רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
 • יכולת עבודה בצוות. 
 • יחסי עבודה טובים.
 • גמישות בשעות העבודה. 
 • יכולת עבודה בנתאי לחץ.
 • דובר שפה רוסית-יתרון.
 • דובר שפה עברית ברמה טובה. 

לקבלת פרטים נוספים נא לפנות לגב' עליזה בר און- מנהלת מחלקת רווחה, טל: 08-9951265

לקבלת שאלון מועמדות נא לפנות למייל: JOBS@ARAD.MUNI.IL 

את שאלון המועמדות בצרוף קורות חיים ותעודות יש להעביר לאיילה  במחלקת משאבי אנוש עד לתאריך 28/4/19 עד

השעה 12:00 בדיוק  עם ציון מספר המכרז והתעודות הנדרשות.

*כל מקום בו מפורט התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך*

לעיריית ערד דרוש/ה מדריך/ה לתוכנית "ניצוץ" לליווי חיילות וחיילים במצבי סיכון

מכרז חיצוני מס'  22/2019

היקף משרה: 50%

דרוג :  מנהלי / מחר  37-39

תיאור התפקיד:

·         יישום תכנית פעולה אישית לכל צעיר/ה בשותפות עם הרכז/ת העירוני של התכנית

·         העברת פעילויות קבוצתיות בנושאים רלוונטיים בהתאם לתכנית שתקבע

·         תיעוד שוטף במערכת המידע של התוכנית

·         ביצוע משימות נוספות בהתאם להוראות הממונה

דרישות התפקיד :

 • תואר ראשון ממוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה ממחלקת להערכה תארים אקדמיים בחוץ לארץ  בתחום רלוונטי או לימודים בשנה ג'
 • ניסיון בעבודה עם צעירות וצעירים במצבי סיכון
 • נכונות לעבודה בשעות אחה"צ וערב ועבודת שטח

· יכולות בין אישיות גבוהות, יחסי אנוש מעולים, יכולת עבודה בתנאי לחץ וסביבה משתנה ליווי פרטני, משפחתי וקבוצתי של חיילים וחיילות משלב טרום השרות במצבי סיכון בתהליך הגיוס לצה"ל .

לפרטים נוספים נא לפנות לגב' עליזה בר און מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים, 08-9951265

לקבלת שאלון מועמדות נא לפנות לאיילה למייל: JOBS@ARAD.MUNI.IL 

את שאלון המועמדות בצרוף קורות חיים ותעודות יש להעביר לאיילה  במחלקת משאבי אנוש עד תאריך  28/4/19 עד השעה 12:00  עם ציון מספר המכרז והתעודות נדרשות.

*כל מקום בו מפורט התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך*

לעיריית ערד דרוש/ה עו"ס משפחות

מכרז חיצוני מס'  21/2019

היקף משרה: 65%

דרוג : עו"ס    דרגה י'-ט'

תיאור התפקיד:

 • טיפול במשפחות לשיפור תפקודם האישי, משפחתי וחברתי.
 • הקניית כלים ומיומנויות למשפחות למיצוי זכויות, תיווך עם המוסדות  וכן טיפול  וליווי משפחות בהתאם לצרכיהם ובהתאם למדיניות המחלקה לשרותים חברתיים .

·         ביצוע משימות נוספות בהתאם להוראות הממונה.

דרישות התפקיד:

 • תואר ראשון בעבודה סוציאלית  ממוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה ממחלקת להערכה תארים אקדמיים בחוץ לארץ – התחייבות רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
 • עדיפות לבעלי ניסיון בטיפול במשפחות וילדים.
 • יכולת עבודה בצוות.
 • יחסי אנוש טובים.
 • גמישות בשעות העבודה.
 • עבודה בבוקר ואחה"צ.
 • יכולת עבודה בתנאי לחץ.

לפרטים נוספים נא לפנות לגב' עליזה בר און מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים, 08-9951265

לקבלת שאלון מועמדות נא לפנות למייל: JOBS@ARAD.MUNI.IL 

את שאלון המועמדות בצרוף קורות חיים ותעודות יש להעביר לאיילה  במחלקת משאבי אנוש עד לתאריך28/4/19 

עד השעה 12:00 בדיוק  עם ציון מספר המכרז והתעודות הנדרשות.

*כל מקום בו מפורט התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך*

לעיריית ערד דרוש/ה עו"ס לתוכנית "ניצוץ" לליווי חיילות וחיילים במצבי סיכון

מכרז חיצוני מס'  20/2019

היקף משרה: 100%

דרוג :  עו"ס י'-ט'

תיאור התפקיד:

הקמה וריכוז התכנית בעיר - מיפוי, תכנון והוצאה לפועל של התכנית, איתור צעירות וצעירים ברשות המועמדים לתכנית,בניית תכנית אישית לחיילים במצבי סיכון תוך יצירת מערך הוליסטי לתמיכה בצעיר/ה ומשפחתו/ה, לקחת חלק במערך ארצי של עבודה בבסיסים במיקוד בשותפות עם צה"ל , עבודה בשיתוף פעולה עם גורמים פיקודיים ומקצועיים בצה"ל, ליווי וחניכת אנשי צוות נוספים המלווים את החיילים והחיילות, בנייה וביצוע תכנית עבודה שנתית תוך תהליכי בקרה, מעקב, תיעוד ודיווח שוטפים, ביצוע משימות נוספות בהתאם להוראות הממונה.

דרישות התפקיד:

·         תואר ראשון בעבודה סוציאלית  ממוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה ממחלקת להערכה תארים אקדמיים בחוץ לארץ – התחייבות רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.  

·         רישום בפנקס העובדים הסוציאליים

·         יכולת לעבוד בשותפות עם מערכות שונות

·         ניסיון בהקמה ו/או ריכוז פרויקטים

·         ניסיון בעבודה עם צעירות וצעירים במצבי סיכון. הכרות עם חיילים במצבי סיכון- יתרון.

·         יכולות בין אישיות גבוהות, יחסי אנוש מעולים

·         עצמאות, יוזמה, אחריות, יכולת עבודה בתנאי לחץ ובסביבה משתנה

לפרטים נוספים נא לפנות לגב' עליזה בר און מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים, 08-9951265

לקבלת שאלון מועמדות נא לפנות למייל: JOBS@ARAD.MUNI.IL 

את שאלון המועמדות בצרוף קורות חיים ותעודות יש להעביר לאיילה  במחלקת משאבי אנוש עד לתאריך 28/4/19 בשעה 12:00 בדיוק  עם ציון מספר המכרז והתעודות הנדרשות.

*כל מקום בו מפורט התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך*

לעיריית ערד דרוש/ה פקח/ית ביחידת השיטור העירוני

מכרז חיצוני מס'  19/2019

היקף משרה: 100% 

דרוג :  מנהלי

דרגה : 5-8

מספר משרות - 10

המשרה מותנית בתקציב יעודי

תיאור התפקיד:

 1. פקח שיטור עירוני – פקח מסייע.
 2. ביצוע פעולות מניעה, הרתעה ואכיפה.
 3. יישום מדיניות עירונית ושמירה על הסדר הציבורי.
 4. אכיפה וסיוע למניעת אלימות.
 5. הכרת חוקי העזר העירוניים ואכיפתם.
 6. הכרת חוקי העזר לתנועה וחנייה ואכיפתם.
 7. עבודה במוקד רואה
 8. ביצוע משימות נוספות בהתאם להוראות הממונה.
 9. ישום מדיניות עירונית ושמירה על הסדר הציבורי
 10. המשימות מבוצעות במסגרת יחידת השיטור העירוני הכוללת שוטרים ופקחים.

 דרישות התפקיד

 1. השכלה- 12 שנות לימוד.
 2. בריאות תקינה.
 3. היעדר מידע פלילי.
 4. יכולת עבודה במחשב והיכרות טובה עם יישומי office.
 5. בעל רישיון נהיגה תקף (דרגה B)
 6. יכולת עבודה בשעות לא שגרתיות , כולל סופי שבוע, ערבי חג וחג.
 7. יכולת לעבודה במשמרות לאורך היממה.
 8. מעבר בהצלחה של קורס פקח עירוני וקורס פקח מסייע וכל קורס והשתלמות המחויבים ע"י המשרד לביטחון פנים בתוך מחצית השנה הראשונה לקליטתו.
 9. ידיעת השפה העברית ברמה טובה: דיבור , קריאה וכתיבה.

 כישורים אישים :

 1. יושר אישי, אמינות ומיומנות אישית.
 2. סמכותיות.
 3. יצירתיות, יוזמה ומעוף.
 4. ערנות ודריכות.
 5. הבנה ותפיסה.
 6. מרץ ופעלתנות.
 7. כושר למידה.
 8. שליטה עצמית ואיפוק.
 9. שקדנות וחריצות.
 10. יכולת התבטאות בכתב ובע"פ.
 11. שירותיות גבוהה.
 12. יכולת ארגון תכנון וביצוע.
 13. יכולת גבוהה בעבודת צוות.
 14. נשיאה באחריות.
 15. יכולת עמידה בתנאי לחץ, בשגרה ובחירום.

·         קליטת העובד והעסקתו מותנית באישור המשטרה לקליטתו והעסקתו כפקח מסייע.

·         קליטת העובד והעסקתו מותנית באישור המשרד לביטחון פנים לנשיאת נשק הכולל אישור רפואי בהתאם לדרישות החוק.  

לקבלת פרטים נוספים נא לפנות למר ליאור הירש 08-9951763.

לקבלת שאלון מועמדות נא לפנות למייל: JOBS@ARAD.MUNI.IL 

את שאלון המועמדות בצרוף קורות חיים ותעודות יש להעביר לאיילה  במחלקת משאבי אנוש עד לתאריך 28/4/19  בשעה  12:00   עם ציון מספר המכרז והתעודות הנדרשות.

*כל מקום בו מפורט התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה

לעיריית ערד דרושים/ות עובדים/ות לליווי הסעות בחינוך המיוחד.

לעיריית ערד דרושים/ות עובדים/ות לליווי הסעות בחינוך המיוחד.

זמינות בשעות הבוקר המוקדמות ובשעות אחר הצהרים המאוחרות.

העבודה היא 6 ימים בשבוע  כולל תקופות חופש וחול המועד.

יש לפנות בטלפון:  08-9951637 או למייל reli_b@arad.muni.il

דרוש/ה ממלא מקום מנהל הוועדה המקומית לתכנון ובנייה

היקף משרה: 100% 

דרוג :  מחר/מהנדסים/הנדסאים

דרגה:  38-42

דרישות התפקיד :

· בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה  או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

או:  הנדסאי או טכנאי מוסמך בהתאם לסעיף 33 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012

או תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל.

או אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18  ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל ) שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר)

 · ניסיון מקצועי :

לבעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כמפורט לעיל -  4  שנות ניסיון מקצועי לפחות ביחידת ההנדסה של ועדה מקומית לתכנון ולבניה כלשהי.

להנדסאי רשום –   5 שנות ניסיון מקצועי לפחות ביחידת ההנדסה של ועדה מקומית לתכנון ובנייה כלשהי.

לטכנאי מוסמך – 6  שנות ניסיון מקצועי לפחות ביחידת ההנדסה של וועדה מקומית לתכנון ובנייה כלשהי.

תיאור תפקיד:

גיבוש, התוויה וניהול של פעילותה התקינה של הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ושל יחידת ההנדסה המקומית.

·  ניהול תהליכי העבודה של הוועדה.

·  ניהול, פיקוח ובקרה על ביצועי העובדים בוועדה.

·  ניהול פעילות הוועדה המקומית וועדות המשנה שלה בהתאם לדרישות החוק והתקנות.

·  ניהול, רישוי ופיקוח על הבנייה.

·  ניהול ועדת משנה מקומית לתכנון ובנייה וועדת רשות רישוי.

·  ביצוע משימות נוספות בהתאם להוראות הממונים .

כפיפות למהנדסת העיר

 לקבלת פרטים נוספים נא לפנות לגב' מרים אל חדד 08-9951616 .

לקבלת שאלון מועמדות נא לפנות למייל: JOBS@ARAD.MUNI.IL 

את שאלון המועמדות בצרוף קורות חיים ותעודות יש להעביר לאיילה  במחלקת משאבי אנוש  בצירוף התעודות הנדרשות.

*כל מקום בו מפורט התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך.

למרכז יום לקשיש בערד דרושים/ות

עובדת מטבח

דרישות התפקיד

-ידע בתחום הכנה ובישול מזון, קביעת תפריט יומי למשתתפים, הזמנת מזון, והיגיינה בשירותי מזון.

תיאור התפקיד

-הזמנת מזון, אחסונו, בדיקת תשלומים וקבלות

-נטילת חלק בקביעת התפריט היומי ותכנון תפריטים, לפי הוראות רופא/תזונאית/אחות

-פיקוח על הגשת הארוחות

-אחריות להכנת האוכל, לאיכותו, והגשתן בזמן הדרוש

-הכנה או בישול האוכל, ואחריות לדיאטות מיוחדות

-ייזום שיפורים בטיב האוכל

-אחריות לניקיון ותקינות המטבח והציוד

מטפל/ת

כישורי התפקיד

-עבר/ה קורס מוכר שאושר ע"י השירות לזקן או המוסד לביטוח לאומי בהיקף של 67 שעות לפחות

 תיאור התפקיד

-מתן טיפול אישי לרבות רחצה, סיוע בניידות, ליווי לשירותים, הלבשה, החלפת מוצרי ספיגה, סיוע בהגשת ארוחות והאכלה

-סיוע למשתתפים בכניסה ויציאה מרכב ההסעה

-עבודה עם אנשי צוות אחרים בסיוע לזקנים בהשתלבותם בפעילויות השונות

-סיוע בהפעלה של פעילויות שונות

-שמירה על סביבת עבודה נקייה

לפרטים נוספים ניתן לפנות לשרון ניקוליץ' בטל' 08-9959926/7

אימייל: sharonb@matav.org.il

לעיריית ערד דרוש/ה מ"מ לעורך/ת דין בלשכה המשפטית

היקף משרה: 100% 

דרוג :  משפטנים

מתח דרגות – עו"ד  ב-א  2

כפיפות ליועץ המשפטי להעירייה

תיאור תפקיד:

 ·         עו"ד בלשכה המשפטית ותובע עירוני.

·         ייצוג העירייה ו/או הועדה המקומית לתכנון ולבניה בבתי המשפט.

·         מתן יעוץ משפטי למחלקות העירייה ולבעלי תפקידים ברשות.

·         אחריות לאכיפת חוקי המדינה וחוקי העזר בתחום הרשות, לרבות טיפול בדו"חות.

·         הכנת כתבי אישום וכתבי טענות, תגובות, חוזים, מכרזים, חוות דעת משפטיות וכיוצ"ב. בכל התחומים הרלוונטיים לעבודת הרשות המקומית.

·         יישום מדיניות התביעה של הרשות וניהול התהליכים המשפטיים של הרשות בתחום הפלילי.

·         ייצוג הרשות המקומית מול גופים שיפוטיים ומעיין שיפוטיים, וכן בפני ובמוסדות  שונים בתחום הפלילי, האזרחי, המנהלי והציבורי.

·         השתתפות בדיונים ובוועדות שונות בהתאם לצורך.

·         ביצוע תפקידים נוספים בהתאם להוראות הממונה.

עיקרי הכישורים הנדרשים:

 ·         עורך/כת דין בעל תואר ראשון במשפטים L.L.B מטעם מוסד מוכר ע"י המל"ג או הועדה להכרה בתארים מחו"ל החבר/ה בלשכת עורכי הדין בישראל.

·         רישיון ישראלי לעריכת דין וחברות בלשכת עורכי הדין.

·         כושר הבעה בכתב ובע"פ ברמה גבוהה. 

·         יכולת עבודה נאותה מול עובדים, קהל ומוסדות ציבור. 

·         ידיעת השפה העברית על בורייה.

·         הכרת יישומי אופיס ותוכנות מאגרי מידע משפטיים.

·         יחסי אנוש, אמינות, שמירה על סודיות.

·         מקצועיות  ונכונות לעבודה מאומצת בלוחות זמנים קצובים.

·         יכולת עבודה בצוות.

·         עדיפות תינתן לבעלי ניסיון בתחום הפלילי או בתביעה העירונית (דיני התכנון והבנייה ורישוי עסקים)

·         העבודה כוללת דיונים/ישיבות בשעות אחר הצהריים/ערב.  

לקבלת פרטים נוספים נא לפנות למר חיים שימן  – היועץ המשפטי לעירייה  08-9951617.

לקבלת שאלון מועמדות נא לפנות למייל: JOBS@ARAD.MUNI.IL 

את שאלון המועמדות בצרוף קורות חיים ותעודות יש להעביר לאיילה  במחלקת משאבי אנוש עד לתאריך 20/02/19  בשעה  12:00   עם ציון מספר המכרז והתעודות הנדרשות.

*כל מקום בו מפורט התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך.                                                                         

דרוש/ה אם/אב בית

למועדונית לילדים בשעות הצהרים ואחה"צ,  דרושה אם/אב  בית (קניות, בישול, ניקיון, ועבודה עם ילדים).

לפרטים נוספים נא לפנות לגב' עליזה בר און מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים 08-9951265

מאגר המשרות של מרכז הצעירים - מעודכן לתאריך 21.04.19

מאגר המשרות של מרכז הצעירים

על מנת להציע מועמדות למשרה המופיעה בקובץ יש לשלוח במייל קורות חיים בציון שם המשרה המבוקשת לרכזת התעסוקה במרכז הצעירים: taasuka.arad@bthere.org.il

לסיוע בנושאים נוספים ניתן לפנות דרך המייל או בטלפון 08-9956066.

משרות בערד:

מכרזי עירייה: מפורטים באתר העירייה

כללי:

המקום

המשרה

תיאור המשרה

הערות

מתנ"ס ערד

מזכיר/ה

למתנ"ס ערד דרוש/ה מזכיר/ה וקופאי/ת.

75% משרה

יכולת עבודת צוות

בעל/ת ניסיון בקופה ומתן שרות

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

יחידה להתפתחות הילד

קלינאי/ת תקשורת

תיאור התפקיד:טיפולים ואבחונים לילדים בגיל הרך

השתלבות בצוות רב מקצועי, איכותי ומגוון

תנאים טובים למתאימים

דרישות התפקיד:

תaואר ראשון בהפרעות תקשורת

רישיון משרד הבריאות 

עברית ברמת שפת אם-חובה

ניסיון של שנתיים לפחות בטיפול בילדים בגיל הרך

היקף משרה: 12-18 ש"ש

יכולת עבודה בצוות רב מקצועי, תודעת שירות גבוהה, יחסי אנוש מעולים  ורצון להשקיע

נכונות לעבודה גם בשעות אחה"צ (לפחות פעם אחת בשבוע)

תנאים טובים ליווי והדרכה למתאימים!

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

חותם

אקדמאים/ות

(המעוניינים לעשות הסבה להוראה)

אם את/ה מחפש/ת משמעות בעבודה ורוצה לתרום ליצירת שינוי אמיתי בחייהם של ילדים, אם יש בך תשוקה, אם את/ה בעל/ת חזון ומוטיבציה - אותך אנחנו מחפשים!

חותם היא תכנית מנהיגות חברתית-חינוכית הפועלת לקידום שוויון הזדמנויות בחינוך. אנחנו מאמינים שלכל ילד בישראל הזכות לבחור את עתידו, ללא קשר לרקע ממנו הוא בא. התכנית מכשירה אקדמאים/ות להוראה משמעותית ומעוררת השראה בפריפריה בישראל, במטרה ליצור קהילה איכותית של אנשי חינוך, מורים מעולים ומנהיגים הפועלים יחד.

המתקבלים/ות לתוכנית מקבלים הכשרה ייחודית וכן שורה של הטבות ייחודיות, ליווי ותמיכה לאורך כל התוכנית, מלגת קיום ותעודת הוראה באישור המל"ג.

המשרה מתאימה לאקדמאים/ות ללא תעודת הוראה.

המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

https://tfi.org.il/hotam-join-us-

לפרטים יש לפנות למרכז הצעירים בטלפון  089956066 שלוחה 4

 

מרכז חברתי של עמותת "אנוש"

מדריך/ת שיקום

למרכז החברתי של עמותת 'אנוש'

בסניף ערד.

המרכז החברתי של עמותת 'אנוש' מיועד למתמודדים עם מגבלה נפשית המעוניינים בשינוי אורחות חייהם בתחום החברתי, ובפיתוח ושיפור ניהולם העצמי בתחומי החברה והפנאי. מטרת המרכז הנה הקניית כלים ומיומנויות חברתיות, תוך חשיפה לתחומי עניין מגוונים.

 תיאור התפקיד:

* סיוע בארגון ותפעול המרכז החברתי

* ליווי הפעילות השוטפת והעברת פעילויות.  

   קבוצתיות

* פיתוח וגיוון פעילויות מקדמות שיקום חברתי והחלמה.

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

 

רשת מעונות לגיל הרך

'קהילה'

מדריך/ה חינוכי/ת לצהרון

למעון יום רב- תכליתי של עמותת קהילה (מעון פרפר) דרוש/ה מדריך/ה חינוכי/ת לצהרון.

משרה מלאה / חלקית

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

דיור מוגן בערד

עובד/ת סוציאלי/ת

לדיור מוגן בערד של חברת ח.צ שיקום בקהילה -

דרוש/ה עובד/ת סוציאלי/ת

החברה מתמחה בליווי שיקומי בקהילה למתמודדים עם הפרעה נפשית.

העבודה מגוונת, מאתגרת ומעניינת.

לעובדים תינתן הדרכה וליווי מקצועי.

דרישות:

תואר בעבודה סוציאלית

ניסיון בבריאות הנפש - יתרון.

יכולת גבוהה ליצירת קשר ולעבודה בסביבה משתנה.

יכולת גבוהה לעבודה בצוות, עצמאות וניהול זמן.

אחריות, אמינות, חריצות, יחסי אנוש טובים.

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

קהילה תומכת "נווה מדבר"

עו"ס

למסגרת מגורים שיקומית אשר מתמחה בליווי מתמודדים עם הפרעה נפשית בחייהם בקהילה,

דרוש/ה עובד/ת סוציאלי/ת במשרה מלאה.

התפקיד כולל ליווי המתמודדים בהליך השיקומי, קשר עם המשפחות, הדרכה פרטנית וקבוצתית של הצוות, עבודה בצוות רב מקצועי.

ניתנת הדרכה מסודרת ע"י מדריכה מוסמכת.

דרישות:

תואר בעבודה סוציאלית - חובה.

רישום בפנקס העובדים הסוציאליים- חובה.

יכולת גבוהה ליצירת קשר בינאישי.

יכולת גבוהה לעבודה בצוות, עצמאות וניהול זמן.

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

קהילה תומכת "נווה מדבר"

מדריך/ה שיקומי/ת

למסגרת מגורים שיקומית אשר מתמחה בליווי מתמודדים עם הפרעה נפשית בחייהם בקהילה,

דרוש/ה מדריך/ה שיקומי/ת

התפקיד כולל ליווי המתמודדים בתהליך השיקומי, סיוע והדרכה במטלות יומיומיות שונות, ליווי לגורמים בקהילה.

העבודה הינה בשעות גמישות

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

משפחתוני בית מזור

מדריך/ה

תיאור התפקיד:

טיפול ,שמירה ודאגה למוגנות של ילדי המשפחתון.

מענה לצורכי הילד במישור הפיזי, רגשי, חברתי, לימודי – בסיוע צוות רב מקצועי .

תעסוקה בשעות הפנאי.

הכנת שיעורי בית.

שעות עבודה מהשעה 14:30-15:00 ועד השעה 22:00 לערך

מדריך לילה - החל משעה 22:00 עד למחרת בשעה 06:00 או 07:00

דרישות התפקיד-

מסירות , עקביות ויציבות .

יכולת ליצירת קשר אישי משמעותי .

יצירתיות ויוזמה .

מוכנות ללמידה מקצועית וקבלת משוב .

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

חברת קבלן

סייע/ת צהריים

דרושה חונך/ת קבועה לילד בן 7 בין השעות 13:20 עד 15:30 בימים א'-ה' (למעט חופשות בית ספר).

מגיע בהסעה. אין צורך באיסוף. חשוב שתהיה סבלנית, מכילה ונמרצת . מעל גיל 18. העסקה דרך חברת קבלן. נא לפנות בטלפון 050-8647456

 

חברת סיעוד

חונך/ת

דרוש/ה חונך/ת לילד בן 6 עם בעיות תקשורת בשעות אחרי צהריים . עבודה דרך חברת סיעוד, 6 ש"ש, 3 פעמים בשבוע –סה"כ 26 שעות לחודש.

דרישות לתפקיד :

אדם עם לב טוב, אחראי ומסור, מבין את צרכיו של הילד, עם יכולת הכלה, סובלני , יוזמה והצבת גבולות אשר יכול להעסיק את הילד במשך כשעתיים שלוש פעמים בשבוע, לשחק עמו, לבלות , לשמור אלו .

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

קטנטנים של פבי

מטפל/ת

לקטנטנים של פבי דרוש/ה מטפל/ת לגילאים 6 חודשים עד 3 שנים, לשנת הלימודים הקרובה.

ניסיון בתחום – יתרון

משרה מלאה

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

נעמ"ת

מטפל/ת

למכון נעמ"ת דרושה מטפלת לגיל הרך.

דרישות:

*ניסיון בעבודה עם ילדים

* סבלנית

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

משפחתון

סייעת

דרושה לסייעת למשרה מלאה לגן ילדים גילאי 0-3  ( גן פרטי). בעלת ניסיון בעבודה עם ילדים חובה! והמלצות.  שעות העבודה 07:30-16:00 רצוף/ מפוצל. שישי עד 12. 

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

משטרת ערד

סיור

חקירות

בילוש

למשטרת ערד דרושים שטרי סיור, חקירות ובילוש

דרישות:

12 שנות לימוד

לאחר שירות צבאי

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

אם.אס.אן יזום ושיווק נדל"ן

נציג/ת שירות מכירה טלפוני

תיאור התפקיד:

נציג/ת שירות מכירה טלפוני - למוקד נדל"ן בערד, מכירת נכסים, שיוך לקוחות, ביצוע טלמרקטינג, מתן מענה טלפוני ללקוחות

דרישות המשרה:

עובד/ת מסור/ה, אחראי/ת ורציני/ת לעבודה בסביבה דינאמית וצעירה במוקד מכירות נדל"ן, בעל/ת יכולת מכירה, יכול/ת של משא ומתן וביטוי גבוה בעל פה, יתרון לבעל/ת ניסיון בתחום המכירות או בתחום הנדל"ן! עברית - טובה!

אין צורך בידע קודם בנדלן.

העבודה בימים:  א-ה בשעות 08:30-15:30

מיקום המוקד: ערד, מלון ענבר

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

תחנת דלק 10

מתדלקים/ות

דרושים/ות מתדלקים/ות לתחנות דלק Ten

תותחי/ות מכירות נותני/ות שרות מלא ומעולה!

סביבת עבודה צעירה ודינאמית

שכר בסיס + מערכת תמריצים מתגמלת

אפשרויות קידום למתאימים/ות

דרישות:

שחקני/ות צוות נמרצים/ות, אחראים, יחסי אנוש טובים

ניסיון קודם בשירות ומכירה- יתרון משמעתי

עבודה במשמרות.

יש לסמס לנייד 052-6699118

עבודה מועדפת

 

חברת מ.ג.ע.ר

פקידה- קבלת קהל ניהול משרד גבייה

לחברת מ.ג.ע.ר בערד דרושה פקידה דוברת רוסית. משרה מלאה- מ8:00-16:00, ימי שלישי מ15:00-17:00 דרישות: שליטה בישומי מחשב ניסיון בעבודה עם לקוחות יחסי אנוש מעולים.

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

ארומה ערד

טבחים/ות

עובד/ת בקופה

אחמ"ש/ית

 

ארומה ערד מגייסת עובדים.

תנאים טובים למתאימים!

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

מדורת השבט

עובד/ת

מדורת השבט מחפשים עובד/ת.

העבודה כוללת אירוח, מלצרות, עזרה בהכנת האוכל.

משרה בעיקר בסופי שבוע.

תנאים מצויינים!

לפרטים יש לפנות לאלי 050-4224777

 

פיצריה וגלידת טוקיו

עובדי/ות דלפק

מטבח, מלצרות

לפיצריה וגלידת טוקיו דרושים/ות עובדים/ות – תנאים טובים.

לבירורים 050-5342297

 

המקום

המשרה

תיאור המשרה

הערות

אלביט

הנדסאים/ות וטכנאים/ות

דרישות התפקיד:

טכנאי/הנדסאי אלקטרוניקה- חובה

ניסיון בתיקון כרטיסים בתחום RF ודיגיטלי ברמת הרכיב- חובה

יכולת הבנת וקריאת מפרטי בדיקה במדיה מגנטית ושרטוטים אלקטרוניים חשמליים- חובה

יכולת לביצוע איתור תקלות במעגלים אלקטרוניים בליווי תיעוד הנדסי

יכולת עבודה עם צב''ד  אלקטרוני

יכולת ניתוח גורמי כשל בתהליך בדיקות

אנגלית טכנית- חובה

עבודה עם דרישות הגנה בפני פריקת מטען אלקטרוסטטי =  ESD

נכונות לעבודה במשמרות ושעות נוספות לפי הצורך.

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

אלביט

מלחימים/ות

דרישות התפקיד:

ידע וניסיון מוכח בתחום הלחמות סטנדרטיות והלחמות- חובה

ידע בסיסי בדרישות הלחמה בתקן בין לאומי  IPC A610- יתרון

יכולת קריאה והבנת שרטוט- חובה

עבודה לפי דרישות והנחיות תיק ייצור.

עבודה עם דרישות הגנה בפני פריקת מטען אלקטרוסטטי =  ESD.

מוטוריקה עדינה

נכונות לעבודה במשמרות ושעות נוספות לפי הצורך.

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

יוניליוור ערד

מפעילים/ות

ליוניליוור מפעל ערד דרושים  מפעילים/ות לעבודה קבועה,  תקופה ארוכה . נכונות לעבוד משמרות ושעות נוספות

שכר מינימום עם תוספות לפי המשמרות , תנאים טובים בקבלת הקביעות (אחרי שנתיים)

עבודה פיזית

דרישות:

רישיון נהיגה-  חובה (פרטי)

תחילת עבודה מיידית

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

ערד הארץ תעשיות בניה מתקדמות

מלגזנים

למפעל בערד דרושים מלגזנים.

מעל 20 טון- יתרון

לא דרוש ניסיון

נכונות לשעות נוספות כולל יום שישי לפי הצורך , אפשרות להתקדם במסגרת החברה .

* המשרה פונה לגברים ונשים כאחד

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

ערד הארץ תעשיות בניה מתקדמות

איש אחזקה / חשמלאי

למפעל בערד דרוש איש אחזקה / חשמלאי.

דרישות:

חשמלאי מוסמך , ידע באחזקה כללית

לא דרוש  ניסיון .

נכונות לשעות נוספות כולל יום שישי לפי הצורך , אפשרות להתקדם במסגרת החברה .

* המשרה פונה לגברים ונשים כאחד

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

למדע תעשיות קלות

מהנדס/ת  תעו"ן / כימיה/ מכונות

ללמדע תעשיות קלות דרוש/ה מהנדס/ת  תעו"ן / כימיה/ מכונות לתפקידי תפ"י ואיכות.

העבודה בשעות הבוקר 8-17 עם גמישות בשעות.

המשרה בערד

אנגלית ברמה גבוהה – עדיפות לרמת שפת אם.

ידע בחשבשבת – יתרון

הכרת תוכנות האופיס וידע במחשבים.

עדיפות לזמינות מיידית.

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

למדע תעשיות קלות

עובדי/ות אריזה

דרושים/ות עובדי/ות אריזה במפעל "למדע".

העבודה בשעות הבוקר 8-17 עם נכונות לעבודה של 3 פעמים בשבוע עד שמונה. ימי עבודה א-ה.

*עבודה כוללת עבודה פיזית מתונה

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

חברה טכנולוגית בערד

 

עובד/ת בעל/ת רקע טכני בתחום האלקטרוניקה

לחברת טכנולוגית בערד

 דרוש/ה לתפקיד מאתגר ומעניין

עובד/ת בעל/ת רקע טכני בתחום האלקטרוניקה

שליטה בשפה האנגלית.

ידע בהפעלת תוכנות מחשב – חובה.

המודעה מיועדת לגברים ונשים כאחד.

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

מפעל אקו-רד

מלגז/ית

עובדי/ות ייצור

למפעל אקו-רד דרושים/ות מלגזן/ית ועובדי/ות ייצור.

דרישות:

בעלי רקע טכני

ניסיון בהפעלת קו- יתרון

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

חברה בתחום החשמל

חשמלאים / עוזרי חשמלאים

דרישות:

תעודת חשמלאי/ת מוסמך/ת או עוזר/ת חשמלאי.

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

מפעל אלומיניום בערד

עובדי/ות ייצור

דרישות:

רישיון ב'- עדיפות

תנאים טובים למתאימים

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

חברת מאיר קירור בע"מ

עובד טכני

לחברה העוסקת בהקמת חדרי קירור והקפאה דרושים עובדים בעלי רקע טכני. אין צורך בידע בקירור. תנאים טובים למתאימים. עבודה מידית.

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה: taasuka.arad@bthere.org.il

 

אלמי ערד

מחסנאי/ת

לחברה מובילה בתחומה דרוש/ה מחסנאי/ת באזור ערד. התפקיד כולל: -קבלת והוצאת סחורה מהמחסן -ליקוט מוצרים לטובת הכנת הזמנות -ספירת מוצרים וסידורים המשרה מלאה, בימים א'-ה' בין השעות 8:00-17:00 (ימי שישי לעיתים רחוקות על פי צורך) קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה: taasuka.arad@bthere.org.il

 

 

 תעשיה- ערד:

משרות מחוץ לערד:

 

כללי:

 

המקום

המשרה

תיאור המשרה

הערות

חברת אהבה

אחראי/ת אחזקה

דרישות:

רקע בריתוך / מסגרות

רקע באחזקת מבנה – יתרון

יכולת עבודה בצוות

שכר:

30 ₪ לשעה

זמן דרך- נסיעה כיוון אחד (תשלום בגין שעה)

ארוחת צהריים חינם

עבודה של 5 ימים 07:30-17:00 (לא עובדים בשבת)

יש הסעות מערד

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה: taasuka.arad@bthere.org.il

 

חברת אהבה

מוכרים לחנות מרכז מבקרים במצפה שלם / מצדה

דרישות:

בעל/ת גישה שירותית

ניסיון בעולם המכירות

היכרות עם עולם התיירות – יתרון

ידיעת השפה האנגלית

שפות נוספות – יתרון

מיקום המשרה: מצדה

* החברה מספקת הסעות מערד והסביבה

*בונוסים גבוהים למתאימים

שכר:

29.12 ₪ לשעה

בונוסים גבוהים!

זמן דרך- השתתפות נסיעה כיוון אחד (תשלום בגין שעה)

ארוחת צהריים חינם

שעות עבודה 07:30-17:00 (עובדים בשבת- לא חובה)

יש הסעות מערד

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה: taasuka.arad@bthere.org.il

 

חברת אהבה

מנהל/ת חנות למצדה

ניהול יחידה עסקית גדולה עם כ-20 עובדים. עבודה מול ממשקים רבים.

בעל /ת ניסיון ניהולי

בעל /ת יכולת  מכירתית

בעל /ת גישה  שירותית

כושר ביטוי בעברית ברמה גבוהה

כושר ביטוי באנגלית

מיקום המשרה: מצדה

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה: taasuka.arad@bthere.org.il

 

לרשת אופנת נשים

מנהל/ת סניף לקניון ים המלח

לרשת אופנת נשים ותיקה ויציבה דרוש/ה מנהל/ת סניף לקניון ים המלח.

במסגרת התפקיד:

ניהול צוות הסניף

ניהול מכירות הסניף ודחיפה ליעדים

ניהול מלאי ונראות החנות

מה נדרש:

ניסיון קודם בניהול סניף של שנה לפחות

ניסיון מתחום אופנת הנשים - יתרון גדול

יכולת עבודה ומכירה לקהל נשים בגילאי 35 ומעלה.

תנאים:

משרת משמרות בימים א' - ו'

משמרות בנות 8 שעות, 3 פעמים בשבוע 10:00 - 18:00, פעמיים בשבוע 11:00 - 19:00, ובימי שישי בשעות הבוקר. תתכן גמישות בשעות.

שכר בסיס יפה ומתגמל מאוד + בונוסים על יעדים ומכירות

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

JACKIE-O ים המלח

יועצי/ות מכירה

דרושים/ות יועצי/ות מכירה לחנות בים המלח.

 עבודה בסביבת עבודה אופנתית, איכותית ומתגמלת. * דרישות:

*ניסיון במכירות פרונטאליות - יתרון. *הופעה ייצוגית וכושר התבטאות גבוה .  תודעת שירות גבוהה - *זמינות לעבודה במשמרות באמצ"ש ובסופ"ש *זיקה לסטיילינג ולאופנה *שפות נוספות - רוסית /ערבית /צרפתית /אנגלית - יתרון משמעותי. 

המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

מתחם המלונות בים המלח

עובד/ת לחנות אופטיקה

לחנות אופטיקה במתחם המלונות ים המלח דרוש/ה עובד/ת לשלושה ימים בשבוע לחנות אופטיקה. יתרון לדוברי השפה הרוסית, הופעה ייצוגית.

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

חנות 'מגבות ערד' בים המלח

מוכרים/ות

ל חנות 'מגבות ערד' בים המלח דרושים/ות מוכרים/ות.

החנות פועלת 7 ימי בשבוע.

דרישות:

ניסיון קודם המכירות – יתרון

שפות – יתרון

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

חנות צעצועים בים המלח

מוכר/ת

לחנות צעצועים בים המלח , דרוש/ה מוכר/ת לאחר שירות צבאי, למשמרות בוקר וערב כולל שבתות וחגים.

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

קפה קפה ים המלח

מלצרים/ות

ברמנים/ות

טבחים/ות

קפה קפה ים המלח מחפשת מלצרים/ות, ברמנים/ות, טבחים/ות.

משרה המתאימה לסטודנטים!

שכר מעל המינימום.

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

קפה גרג ים המלח עין בוקק

מלצרים/ות

ברמנים/ות

טבחים/ות

טאבוניסטים/ות

קפה קפה ים המלח מחפשת מלצרים/ות, ברמנים/ות, טבחים/ות, טאבוניסטים/ות

שכר ותנאים טובים למתאימים,

משמרות בוקר.

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

 חברת ת.ד.א.ת

גרפיקאי/ת

חברת ת.ד.א.ת מחפשת  עובד/ת לחצי משרה בתחום הגרפיקה.

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

בגירה מערכות

ניהול והדרכה במתקן סימולטור מתקדם של צה"ל

חברת בגירה מגייסים עובדים נוספים לתפקיד מעניין ומאתגר.

דרישות התפקיד:

-קצין תותחנים/ איסוף קרבי במילואים- חובה

-ידע בניהול אש/ סוללה

-הכשרה של קת"ק/ קש"א

-ניסיון בהדרכה

-רקע טכני

-ידע ביישומי Office משרה מלאה, עבודה באזור הדרום, מתאים גם לסטודנטים.

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

תעשיה:

 

המקום

המשרה

תיאור המשרה

הערות

ארגון תעשייתי מוביל

עובד/ת אחזקה -  מס' משרה 3428

ביצוע תחזוקה למכונות הייצור ולציוד הסובב במתקנים לרבות עבודות גירוז וסיכה. ביצוע פעילות לאיתור תקלות בציוד מכני, טיפול בתקלות שבר בציוד בהתאם להנחיות יצרן ולמפרטים טכניים ועל פי הנחיות מנהל העבודה או אנשי מקצוע רלוונטיים. ביצוע ביקורת שטח על מנת לאתר תקלות ולוודא תקינות הציוד וביצוע ביקורת יומית לציוד המכאני ועמידה על תקינות.

דרישות:

12 שנות לימוד.

ניסיון של שנה לפחות בתחום האחזקה  (מסגרות, ריתוך, מכונאות).

ניסיון בריתוך פלסטיק/צנרת יתרון משמעותי.

תעודת הסמכה באחד התחומי האחזקה – יתרון. קריאה והבנה של אנגלית טכנית – יתרון.

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

עבודה מועדפת

 

ארגון תעשייתי מוביל

מפעיל/ת מתקן כימי-

מס' משרה 3419

תחומי האחריות בעיסוק :

-ביצוע עבודה שוטפת במתקני הייצור

-ביצוע פיקוח, מעקב ובקרה אחר התהליכים במתקן באמצעות מערכות בקרה ממוחשבות ושמירה על תהליך תקין בייצור

-מתן מענה לבעיות המתגלות בתהליך הייצור במתקן

-הפעלת יחידות ציוד בהתאם להוראות עבודה ונהלים

-הכנת מערכות לעבודות אחזקה

-ביצוע סיור במתקן לאיתור בעיות ואירועים חריגים

-דיווח על אירועים במערכת יומן אירועים של המתקן

-הוצאת דגימות חומר בתהליך ייצור ושליחתו/העברתו למעבדה לבדיקה

-התרעה על חריגות בייצור למנהלי עבודה ואחראי משמרת.

-שותף/ה ומסייע/ת על פי צורך לצוות המפעילים במתקן

-נוטל/ת חלק פעיל בפעילויות של צוותי שיפור להשגת שיפור מתמיד במתקן

-שולט/ת ולומד/ת באופן מתמיד את המתקן ואת תהליכי הייצור המתקיימים בו.

-ביצוע עבודתו/ה תוך שמירה על כללי זהירות ובטיחות בעבודה

-מארגן/ת את סביבת העבודה תוך שמירה על סדר וניקיון

-ביצוע העבודה בהתאם לסידור העבודה ולתוכנית העבודה שהותוותה על ידי מנהל המחלקה

-פועל/ת בהתאם לנוהלי העבודה, הוראות עבודה והנחיות פנימיות של החברה.

-מבצע/ת מטלות נוספות בהתאם להנחיות המנהל הממונה עליו.

השכלה וניסיון:

12 שנות לימוד

סיום בהצלחה קורס מיון והכשרה ראשונית כילי למתאימים

אנגלית בסיסית - יתרון

הכרות בסיסית בעבודה עם מחשב

רישיון נהיגה – יתרון  

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

ארגון תעשייתי מוביל

מפעיל מתקן כימי מס' משרה 4340

דרישות התפקיד :

השכלה :

12 שנות לימוד

אנגלית בסיסית - יתרון

ניסיון קודם:

הכרות בסיסית בעבודה עם מחשב

ניסיון טכני

כישורים נדרשים:

יחסי אנוש טובים

יכולת קריאה, כתיבה והבעה בעברית

יושר ואמינות

בעל/ת תודעת בטיחות

יכולת למידה ורכישת ידע

יכולת לפתור בעיות באופן עצמאי

יכולת עבודה בצוות

בעל/ת מוטיבציה להשקעה ולהתפתחות מקצועית

מסירות ולויאליות למקום העבודה

מוכנות לעבודה במשמרות לרבות שישי שבת

יכולת עבודה בתנאי לחץ

יכולת עבודה פיזית

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

מפעל ווישיי- באר שבע/ דימונה

 

מפעילי מכונות

למפעל דרושים מפעילי מכונות ייצור המעוניינים לעבוד תקופה של לפחות שנה וחצי  (גם חיילים משוחררים שממשיכים גם אחרי תקופת 'המועדפת'). המפעל מספק הסעות וארוחות.

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

עבודה מעודפת

 

 

מפעל בדרום

מבקר/ת איכות למפעל פלסטיק

למפעל בדרום דרוש/ה מבקר/ת איכות למפעל פלסטיק התפקיד כולל:

·         מדידות ובדיקות מדגמיות של חלקים ממכונות הזרקה, עם כלי מדידה מתקדמים.

·         בדיקות איכות בתהליך הייצור - וויזואליות ופונקציונאליות

·         בקרה שוטפת אל מול קווי הייצור

·         עבודה עם שרטוטים, הפקת דוחות וניתוח נתונים

·         הדרכת עובדי הייצור

·         עבודה עם ממשקים רבים בדרגות שונות

דרישות והשכלה:

·         ניסיון בבקרת איכות בתעשייה - חובה

·         ניסיון במדידות מוצרים, עבודה עם כלי מדידה - יתרון מובהק

·         שליטה ביישומי מחשב

·         טכנאי/ית / הנדסאי/ת - יתרון מובהק

·         שליטה בשפה האנגלית - רמת קריאה והבנה.

·         נכונות לעבודה במשמרות, כולל לילות ושבתות -חובה

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

מפעל בדרום

אחראי/ת אולם הזרקות במפעל הפלסטיק

לפעל בדרום דרוש/ה אחראי/ת אולם הזרקות במפעל הפלסטיק התפקיד כולל:

·         תפעול מלא של האולם בצורה הטובה ביותר עם מינימום פגיעה בייצור ובתפוקות האולם תוך שמירה על בטיחות ואיכות

·         אחראי על תפקוד האולם בצורה מקצועית ובטוחה בהיבט כח אדם ומקצועיות

·         אחריות מלאה לעובדי האולם ולצרכים שלהם כולל הפסקות וסידור העבודה

·         אחריות מלאה לסדר וארגון באולם כך שעומד בסטנדרטים של המפעל

·         אחריות מלאה על איכות המוצרים ועבודה מול הטכנאים במשמרת או בבקור לטיפול בתקלות איכות

·         עבודה מול ממשקים שונים ומרובים בייצור

דרישות והשכלה:

·         ניסיון והכרות בעבודה בתעשייה - חובה

·         ניסיון טכני ברמת הפעלת מכונות - חובה

·         ניסיון ניהולי - חובה

·         12 שנו"ל

·         נכונות לעבודה במשמרות הכוללות סופי שבוע

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

 

 

הנדסה והיי טק:

למשרות נוספות בתחום זה ניתן לפנות למרכז הצעירים באופן פרטני

 

המקום

המשרה

תיאור המשרה

הערות

עיר הבה"דים

Help Desk- 9069

לבינת תקשורת דרוש/ה איש/אשת Help Desk להצטרפות לצוות צעיר, דינמי ומקצועי.

התפקיד כולל מתן שירות ותמיכה ללקוחות התחום במגוון רחב של תשתיות מחשוב.

עבודה במשרה מלאה עם נכונות לשעות נוספות.

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

ארגון תעשייתי מוביל

מנהל/ת אחזקה- מס' משרה 4190

תיאור התפקיד:

·      הבטחת זמינות מלאה של מתקני הייצור.

·      בניה וניהול  תכניות עבודה לאחזקה והנדסת אחזקה.

·      תכנון, ניהול וביצוע מעקב אחר אחזקה מונעת, אחזקה מתוכננת ואחזקת שבר.

·      שמירה והקפדה על כללי הבטיחות והגהות של העובדים .

·      הטמעת נושאי הבטיחות במחלקה .

·      אחריות להכשרה והסמכת עובדים בהתאם לדרישות החוק, האיכות, הבטיחות והצרכים המקצועיים.

·      ניהול המלאי ורכש אחזקה.

·      הגדרת מפרט וצורך עבור ציוד חדש .

·      ייזום שינויים טכנולוגיים, שיפור ציוד, פתרון בעיות הנדסיות.

·      ניתוחי כשל, תכנון ויישום פעולות מתקנות.

·      תכנון, ניהול וביצוע מעקב אחר תקציב תשומות אחזקה.

·      אחריות על יישום אחזקה מונעת של אשלג טהור בהתאם לדרישות ה-GMP  .

·      חבר/ת צוות HACCP .

·      ניהול סקרי סיכונים בהיבטי איכות, בטיחות וסביבה לעבודות אחזקה, למערכות ציוד ולשינויים.

·      מניעת ומתן פתרון למפגעים סביבתיים ושמירה על איכות הסביבה.

דרישות התפקיד :

·       מהנדס/ת מכונות – חובה

·       ניסיון ניהולי – חובה .

·       הכרת תהליכי איכות למזון ותרופות (GMP, HACCP) – יתרון משמעותי

·      הכרת מערכות הבקרה והמחשוב.

·      הכרת   OFFICE ברמה גבוהה.

·      ראייה מערכתית.

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

ארגון תעשייתי מוביל

מהנדס/ת אזרחי/ת מס' משרה 4147

השכלה :

·       תואר ראשון בהנדסה אזרחית  – חובה

ניסיון קודם:

·       ותק של 3  שנים לפחות  כמהנדס/ת  הנדסה אזרחית  / מנהל פרויקטים – חובה

·       ניסיון בעבודה עם קבלנים – יתרון

·       ניסיון בעבודות בנייה

·       וותק בתחום הנדסה אזרחית (עבודות פיקוח, ניהול צוות עובדים באתרי בנייה) - רצוי

כישורים אישיים:

·       ידע בתחום ניהול פרויקטים

·       ידע בתחום הנדסת אחזקה

·       ידע בתחום אחזקה של ציוד ומערכות ייצור .

·       שליטה בתוכנות Office

·       כןשר ניסוח ברמה טובה

·       שפות: עברית, אנגלית (קריאה וכתיבה)

·       יכולת קידום פרויקטים / משימות ומתן פתרונות הנדסיים

·       תקשורת בין אישית ברמה גבוהה. עבודת צוות טובה

·       תודעת שירות ברמה גבוהה

·       אחריות אישית ומסירות למקום עבודה

·       זמינות והיענות גבוהה למשימות

·       יכולת תפקוד במצבי לחץ 

·       מוכנות לעבודה בשעות נוספות במידה ויידרש

יכולת התבטאות בכתב  (כתיבת מפרטים)

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

מפעל בדרום

מהנדס/ת

למפעל בדרום דרוש/ה מהנדס/ת מצוינות תפעולית. התפקיד כולל:

·         הובלת פרויקטים של התייעלות ,שיפור פריון

·         מדידת ביצועים , ביצוע אנליזות ביצועים, ויצירת תהליכים לפתרון בעיות שזוהו

·         הטמעת מערכות ושיפור מערכות קיימות לניהול רצפת ייצור

·         אחריות על ה- Layout המפעלי

·         קביעת זמני תקן למוצרים

·         תמיכה בהכנסת מוצרים חדשים לייצור ותכנון קווי ייצור

·         תמיכה בהטמעת פרויקטים של אוטומציה

·         ביצוע פרויקטים רוחביים

דרישות והשכלה:

·         תואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול- חובה

·         ניסיון קודם של שנה-שנתיים לפחות בתפקיד דומה בעולם הייצור - חובה

·         היכרות עם מתודולוגיית הlean- יתרון

·         יכולת עבודה עצמאית ובצוות

·         יחסי אנוש מעולים

·         יכולות אנליטיות גבוהות ויכולת ניתוח מידע

·         יכולת הובלת תהליכים/ פרויקטים

·         שליטה גבוהה ב-office בדגש על אקסל.

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

אבטחה- ערד והסביבה

 

המקום

המשרה

תיאור המשרה

הערות

חברת הסמת- בתי מלון שונים בים המלח

מאבטחים/ות

תנאים טובים למתאימים, כולל ביטוח מנהלים, הסעות וארוחות. שכר של 31 ₪ לשעה.

דרישות:

בוגרי/ות שירות צבאי.

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

עבודה מועדפת

 

יניב מאבטחים

מאבטחים/ות

דרושים מאבטחים/ות לאבטחת מוסדות חינוך ואירועים . קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il עירייה.

 

רשף ביטחון

מאבטחים/ות

החברה מציעה מגוון של משרות אבטחה: במוסדות חינוך, בתי מלון, רשות הטבע והגנים ועוד.

דרישות:

בוגר/ת שירות צבאי (לא חובה קרבי)

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

עבודה מועדפת

 

שירות בתי הסוהר

סוהר/ת ביטחון

ליחידות באיזור הדרום  דרושים/ות סוהרים/ות ביטחון

דרישות:

השכלה של 12 שנות לימוד, שירות צבאי מלא (התאמה תיבחן לפי צורכי הארגון), רמת כשירות מבצעית ורפואית גבוהה.

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

הקריה למחקר גרעיני

מאבטחים/ות

הקריה למחקר גרעיני מחפשת מועמדים/ות- לוחמים/ות בוגרי/ןת יחידות קרביות למשרת מאבטח/ת במערך האבטחה הממלכתי.

תנאי שכר ותנאים סוציאליים מהטובים באזור.

עבודת משמרות ובחוזה העסקה ישיר.

*העבודה נחשבת כעבודה "מועדפת".

דרישות:

עבר ללא דופי

כושר גופני גבוהה

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

ש.א.ס שמירה וסיורים בע"מ

מאבטחים/ות

החברה מציעה מגוון של משרות אבטחה: ברשתות שיווק, תחנה מרכזית ועוד.

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

חברת  אבטחה

מאבטחים/ות  למפעלי ים המלח

דרישות:

רובאי 03

תעודת לוחם

שכר מתגמל למתאימים

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

מיקוד אבטחה

מאבטחים/ות

למערך האבטחה במפעל בדרום דרושים לוחמים בעלי ת.לוחם שמחפשים עבודה, משמעותית, שכר גבוה ותנאים סוציאליים מעולים..

אנחנו היחידים בדרום שמציעים: עבודה מועדפת, שכר גבוה, בונוס התמדה, הסעות, ארוחות מפנקות, מתנות יקרות ערך בחגים, כל התנאים הסוציאליים בדגש על קרן השתלמות, דמי הבראה ופנסיה.

תנאי סף: תום שרות חובה. רישיון נהיגה. נכונות לעבוד במשמרות.

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

מאג 58

מאבטחים/ שומרים

לחברת מאג בפרוייקט בים המלח דרושים מאבטחים/ שומרים לאחר שירות צבאי

וללא עבר פלילי.

1. נכונות למעבר קורס רמה א מוסדות חינוך.(אפשרות ללא חימוש)

2נכונות לעבודה במשמרות.

3. נכונות לעבודה בסופי שבוע (שישי שבת)

4.אפשרות למשרה חלקית. העבודה מתאימה גם לסטודנטים, וגם כהכנסה  נוספת.

מוכר כעבודה מועדפת.

העבודה לגברים ונשים כאחד.

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

לאונרדו פלאזה ים המלח

מאבטחים/ות

דרישות:

שירות צבאי מלא

שכר 30 ₪ לשעה

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

קבוצת אבידר

מאבטחים/ות בבתי מלון בים המלח

קבוצת אבידר מחפשת מאבטחים/ות בבתי מלון בים המלח.

העבודה במשמרות, כולל סופ"ש

שכר 31 ₪ לשעה.

דרישות :

שירות צבאי מלא

ללא עבר פלילי

יש הסעות מערד, ארוחות,

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

עבודה מועדפת

 

בתי מלון:

 

המקום

המשרה

תיאור המשרה

הערות

כפר הנוקדים

פקיד/ת הזמנות

למשרד ההזמנות של כפר הנוקדים בערד, דרוש/ה פקיד/ת הזמנות.

העבודה כוללת:

עבודה משרדית במשרה מלאה , מענה טלפוני, ריכוז הזמנות ועוד.

דרישות תפקיד:

עברית רהוטה, אנגלית ברמה טובה, יכולת עבודה תחת לחץ, קבלת החלטות ולקיחת אחריות, יחסי אנוש טובים, עבודה מול מחשב, נכונות לשעות נוספות.

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

כפר הנוקדים

מקבלי קבוצות

העבודה כוללת:

משרה חלקית, קבלת קהל, תיאום ועבודה מול מדריכים, עבודה פיסית, הדרכת קבוצות.

דרישות התפקיד:

יכולת ניהול, יכולת עבודה תחת לחץ, אנגלית ברמה גבוהה, קבלת החלטות ולקיחת אחריות, יחסי אנוש טובים, מתאים לסטודנטים, עדיפות למגורים בערד, יתרון לאנשים עם ניסיון הדרכה.

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

מלון פתאל

מדריכ/ת ילדים למועדון ילדים

דרוש/ה מדריכ/ת ילדים למלון בים המלח.

עבודה כיפית בסביבה צעירה שהיא גם עבודה מועדפת לחיילים משוחררים.

תנאים מצוינים (כולל ארוחות ומגורים במידת הצורך).

הכשרה תינתן במקום.

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

מלון דיויד ים המלח

 

משפחת "דיוויד ים-המלח" מבקשת לקלוט אנשים מדהימים:

חדרנים

מלצרים

פקידי קבלה

מתאמות

פקידת הזמנות

 לכלל התפקידים נדרש יחסי אנוש מעולים, עבודה במשמרות.

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

הרודס ים המלח

 

דיילות ספא- דחוף דחוף דחוף

תופר/ת- עדיפות לחצי משרה

מלצריות לובי

פקידת קבלה התפקידים בכל התפקידים מובטחת סביבת עבודה מפנקת, מקדמת ומפרגנת

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

עבודה מועדפת

 

ישרוטל ים המלח

 

פקידי קבלה

מלצרים

מציל בריכה

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

עבודה מועדפת

 

מלון קראון פלאזה

 

* אנשי ביטחון

שירות צבאי מלא,

אנגלית ברמת שיחה

מלצרי לובי

מלצרי לובי

פקיד/ת ספא

קב"טים

מרכזן/ית

צ'קר/ית

אנגלית ברמת שיחה

תושבי ערד- יתרון

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

חנויות במלונות ים המלח

מוכרים/ות

עבודה בהיקף של 5-6 משמרות בשבוע (כולל סופי שבוע), משמרות בוקר וערב. החנויות פתוחות בין השעות 8:00-21:00.

אפשרות למשרה מלאה / חלקית.

דרישות:

יכולת מכירה ועבודה על קופה.

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

מוקדים ושירות לקוחות:

 

המקום

המשרה

תיאור המשרה

הערות

מוקד בזק 199

נציגי/ות שירות ונציגי/ות תמיכה טכנית

הגדרת תפקיד:

מתן מענה ושרות טלפוני ללקוחות המגזר הפרטי של בזק- הזמנת קווים, שירותים מתקדמים, בירורי חשבון, תשלומים, מבצעים, טיפוח ושימור לקוחות וכן מכירת שירותים ומוצרים של החברה בהתאמה לצרכי הלקוח.

דרישות:

יכולת עבודה בסביבה ממוחשבת

מודעות גבוהה לשירות ומכוונות למכירה

יתרון לדוברי שפות

עבודה במשמרות.

5-6 משמרות בשבוע בחלוקה הבאה:

• פעמיים בשבוע 8:00 עד 16:00

• פעם בשבוע 11:00 עד 19:00

• פעמיים בשבוע 14:00 עד 22:00

• ימי שישי 8:00 עד 14:00

שכר מתחיל מ 30 ש"ח לשעה, לפני תגמולים על מכירה ומענק התמדה.

בשנתיים הראשונות ניתן מענק התמדה על סך10,000 ₪. 4000 ש"ח בשנה הראשונה ו6000 ₪ בשנה השנייה

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

באר שבע

 

מוקד תמיכה בזק 166

נציג שירות טכני

הגדרת תפקיד:

מתן שירות ותמיכה טלפונית ללקוחות הפרטיים בחברה המנויים לשירות האינטרנט המהיר NGN / ADSL והטלפוניה של בזק. ניתנים גם שירותי תמיכה מתקדמים כגון: רשתות ביתיות , מצלמות IP, מוצרי אבטחה שונים וכו'.

דרישות :

שליטה בסביבת אינטרנט ומערכות הפעלה

מודעות גבוהה לשרות ומכוונות למכירה

יתרון לדוברי/ות שפות

עבודה במשמרות

- 5-6 משמרות בשבוע בחלוקה הבאה

• פעמיים בשבוע 8:00 עד 16:00

• פעם בשבוע 11:00/12:00 עד 19:00/20:00

• פעמיים בשבוע 14:00/15:00/16:00 עד 22:00/23:00/24:00

• משמרת בסופ"ש (שישי או שבת)

• לילה אחת לשלושה שבועות בערך

שכר מתחיל מ 30 ש"ח לשעה, לפני תגמולים על מכירה ומענק התמדה.

בשנתיים הראשונות ניתן מענק התמדה על סך10000 ₪. 4000 ש"ח בשנה הראשונה ו6000 ₪ בשנה השנייה

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

 

מוקדי שירות של חברת באבקום

נציגי/ות שירות ומכירה

החברה מפעילה מוקדים של חברות שונות, כגון סלקום, מוקד תמיכת אינטרנט של בנק לאומי, שטראוס מים, הוט מובייל, הוט טכני (מוקד הוט טכני פועל גם בלילות ובסופי שבוע).

דרישות:

רצון להצליח.

זמינות לקורס הכשרה (בשכר).

התמצאות בסיסית בסביבה ממוחשבת.

קורות חיים יש לשלוח במייל לרכזת תעסוקה:

taasuka.arad@bthere.org.il

באר שבע

התאמת משמרות לאימהות ולסטודנטים