הגשת מועמדות למשרות בעירייה

להגשת מועמדות למשרה בעירייה יש למלא טופס הגשת מועמדות למשרה ולצרף את המסמכים הבאים:

 1. קורות חיים (ניתן גם מודפס) -  חובה.
 2. תעודות ממוסדות מוכרים המאושרים ע"י משרד החינוך – חובה.
 3. אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים.
 4. המלצות – לא הכרחי.
 5. תמונה – חובה.

 כל האישורים והתעודות – בעברית בלבד!

את הטפסים יש לשלוח לעירייה לכתובת:

עיריית ערד, מחלקת משאבי אנוש, לידי  אחראית המכרזים, ת"ד 100, ערד 8910002 או בדואר אלקטרוני: jobs@arad.muni.il

לתשומת לבך, ניתן להגיש עד לתאריך המפורסם במסמכי המכרז.

לעיריית ערד דרוש/ה נהג/ת למדור פינוי אשפה

מכרז חיצוני מס'  37/2020

היקף משרה: 100%

דרוג : מנהלי   דרגה : 6-8

2 משרות

תיאור התפקיד:

 • נוהג במשאית איסוף אשפה ו/או ברכבי העירייה אחרים בהתאם לצרכי העירייה.
 • אחראי על צוות עובדים ועל ביצוע העבודה בהתאם להוראות הממונים.
 • אחריות על ריקון המשאית באתר האשפה והכנת הרכב בתום יום העבודה כולל  ניקיון, תדלוק וכו'.
 • ביצוע  כל עבודה נוספת בהתאם להוראות הממונים.

דרישות תפקיד

 • רישיון נהיגה בתוקף למשאית מעל 15 טון- דרגת רישיון נהיגה C.
 • ותק מוכח של 3 שנות נהיגה ברכב כבד
 • רישיון להפעלת מנוף בתוקף, מסוג ד 2- יתרון
 • ניהול צוות עובדים 
 • עבודה בשעות לא שגרתיות
 • יחסי אנוש טובים
 • עברית ברמה טובה

לקבלת פרטים נוספים נא לפנות למר שמוליק אורן – מנהל מחלקת תברואה ופינוי אשפה – 08-9951647

לקבלת שאלון מועמדות נא לפנות למייל: JOBS@ARAD.MUNI.IL 

את שאלון המועמדות בצרוף קורות חיים ותעודות יש להעביר לאיילה  במחלקת משאבי אנוש עד לתאריך 2/5/2020

עד השעה 12:00 בדיוק  עם ציון מספר המכרז והתעודות הנדרשות.

*כל מקום בו מפורט התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך*

לעיריית ערד דרוש/ה פסיכולוג/ית חינוכי/ת - אחראי/ת רכז/ת גני חובה

מכרז חיצוני מספר    36/2020   

אחוז משרה: 50%

דירוג: מח"ר  פסיכולוגים

 דרגה: פסיכולוג מומחה- 38-40

            פסיכולוג מדריך- 39-42

דרישות התפקיד:

 1.  בעל/ת תואר מוסמך בפסיכולוגיה עם התמחות בפסיכולוגיה חינוכית, או תואר גבוה ממנו בפסיכולוגיה חינוכית שניתן מאת מוסד שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה לפי חוק המועצה להשכלה גבוה, תשי"ח 1958 או מוסדר בחו"ל שהוכר על ידי וועדת הרישום של משרד הבריאות ומשרד החינוך כשווה ערך לתואר הניתן בישראל.
 2. בעל תואר בפסיכולוגיה עם התמחות בפסיכולוגיה חינוכית, שנתנו מאת מוסד בחוץ לארץ וועדת הרישום הכירה בו כשווה ערך לתואר כאמור בפסקה (1);
 3. בעל תואר "מוסמך" בפסיכולוגיה עם התמחות בפסיכולוגיה חינוכית או תואר גבוה ממנו עם התמחות בפסיכולוגיה חינוכית, שהעניק מוסד במדינה מחוץ לישראל שהכירה בו ועדת הרישום, ואשר השלים את לימודיו בהתאם לקביעת ועדת הרישום ולהנחת דעתה, מאחר שהוועדה מצאה כי ערכו של התואר שניתן לו פחות במקצת מתואר כאמור בפסקה (1); ובלבד שהשלים את לימודיו כאמור בתוך תקופה שלא עלתה על 3 שנים מיום קביעת תכנית הלימודים על ידי ועדת הרישום.

מומחה/ית בפסיכולוגיה חינוכית עם ידע רב בתחום הגיל הרך. יכולת גבוהה לעבוד בשיתוף פעולה עם צוותים רב מקצועיים. יכולת ייצוגית בפורומים מקצועיים. ידע והכרת עבודה בטכנולוגיה ממוחשבת. עבודה תחת לחץ.

שפות – עברית ברמה גבוהה ואנגלית כדי קריאת ספרות מקצועית.

יישומי מחשב – היכרות עם תוכנת האופיס.

רישום מקצועי- רישום בפנקס הפסיכולוגים בהתאם לסעיף 12 לחוק הפסיכולוגים.

רישום פלילי – היעדר הרשעה בעבירות מין בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א – 2001

תיאור תפקיד:

מתן שירותים פסיכולוגיים חינוכיים, מערכתיים ופרטניים בגני ילדים, למשפחות, לשם קידום בריאות הנפש ורווחה נפשית בשגרה ובחרום. מתן הדרכה לצוותים חינוכיים בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד. עבודה מול גורמים רבים בתוך הרשות ומחוצה לה. התוויית מדיניות לגבי טיפול בילדים בסיכון. עבודת צוות עם צוות רב מקצועי והעברת סדנאות. איתור ואבחון בעלי צרכים מיוחדים. הדרכת פסיכולוגים. עמידה בלחץ גבוה, כושר טיפוח יחסים בינאישיים. ביצוע משימות נוספות ככל שיידרש על ידי הממונה

לקבלת פרטים נוספים נא לפנת לסופיה שקרלניק – מנהלת השירות הפסיכולוגי – 08-9950926

לקבלת שאלון מועמדות נא לפנות  למייל: JOBS@ARAD.MUNI.IL

את שאלון המועמדות בצרוף קורות חיים והתעודות יש להעביר למייל אשר פורסם לעיל  או לאיילה פרץ במחלקת משאבי אנוש עד לתאריך 2/6/2020  בשעה 12:00  עם ציון שם מלא, מספר המכרז ובצירוף התעודות הנדרשות.

*כל מקום בו מפורט התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך*                        

לעיריית ערד דרוש/ה פקח/ית ביחידת השיטור העירוני

מכרז חיצוני מס'  35/2020

היקף משרה: 100% 

דרוג :  מנהלי

דרגה : 5-8

מספר משרות -3

המשרה מותנית בתקציב יעודי

תיאור התפקיד:

 1. פקח שיטור עירוני – פקח מסייע.
 2. ביצוע פעולות מניעה, הרתעה ואכיפה.
 3. יישום מדיניות עירונית ושמירה על הסדר הציבורי.
 4. אכיפה וסיוע למניעת אלימות.
 5. הכרת חוקי העזר העירוניים ואכיפתם.
 6. הכרת חוקי העזר לתנועה וחנייה ואכיפתם.
 7. עבודה במוקד רואה
 8. ביצוע משימות נוספות בהתאם להוראות הממונה.
 9. ישום מדיניות עירונית ושמירה על הסדר הציבורי
 10. המשימות מבוצעות במסגרת יחידת השיטור העירוני הכוללת שוטרים ופקחים.

דרישות התפקיד

1. פקח שיטור עירוני – פקח מסייע.

2. ביצוע פעולות מניעה, הרתעה ואכיפה.

3. יישום מדיניות עירונית ושמירה על הסדר הציבורי.

4. אכיפה וסיוע למניעת אלימות.

5. הכרת חוקי העזר העירוניים ואכיפתם.

6. הכרת חוקי העזר לתנועה וחנייה ואכיפתם.

7. עבודה במוקד רואה

8. ביצוע משימות נוספות בהתאם להוראות הממונה.

9. ישום מדיניות עירונית ושמירה על הסדר הציבורי

10. המשימות מבוצעות במסגרת יחידת השיטור העירוני הכוללת שוטרים ופקחים.

כישורים אישים :

 1. יושר אישי, אמינות ומיומנות אישית.
 2. סמכותיות.
 3. יצירתיות, יוזמה ומעוף.
 4. ערנות ודריכות.
 5. הבנה ותפיסה.
 6. מרץ ופעלתנות.
 7. כושר למידה.
 8. שליטה עצמית ואיפוק.
 9. שקדנות וחריצות.
 10. יכולת התבטאות בכתב ובע"פ.
 11. שירותיות גבוהה.
 12. יכולת ארגון תכנון וביצוע.
 13. יכולת גבוהה בעבודת צוות.
 14. נשיאה באחריות.
 15. יכולת עמידה בתנאי לחץ, בשגרה ובחירום.

·         קליטת העובד והעסקתו מותנית באישור המשטרה לקליטתו והעסקתו כפקח מסייע.

·         קליטת העובד והעסקתו מותנית באישור המשרד לביטחון פנים לנשיאת נשק הכולל אישור רפואי בהתאם לדרישות החוק.

לקבלת פרטים נוספים נא לפנות למר ליאור הירש 08-9951763.

לקבלת שאלון מועמדות נא לפנות למייל: JOBS@ARAD.MUNI.IL 

את שאלון המועמדות בצרוף קורות חיים, אישור השכלה, צילום מלא של תעודת ה זהות כולל ספח  ואישורים נוספים  יש להעביר  במייל לאיילה  במחלקת משאבי אנוש עד לתאריך   2/6/2020 בשעה  12:00   עם ציון מספר המכרז והתעודות הנדרשות.

*כל מקום בו מפורט התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך.       

לעיריית ערד דרוש/ה מוקדן/נית למוקד העירוני/מוקד רואה

מכרז  חיצוני מס'  34/2020

דרוש/ה  מוקדן/נית למוקד העירוני/מוקד רואה

היקף משרה:  50%    דרגה:   מנהלי   דרוג: 6-8

היקף משרה :  68%   דרגה:   מנהלי   דרוג: 6-8

2 משרות               

תיאור התפקיד

·         מתן שירות טלפוני אדיב מקצועי ומהיר לתושבי הרשות, אורחיה וגורמים פנים וחוץ שונים ברשות המקומית

·         קבלת פניות התושבים ביחס למפגעים וצרכים תפעוליים, הזנת נתוני הטיפול בפניות התושבים למערכות ממוחשבות ייעודיות.

·         קבלה וניתוב פניות התושבים בנוגע למפגעים ומטרדים בעיר והעברתן לטיפול ביחידה הרלוונטית ביחידות השונות.

·         הנחייה והפעלה של צוותי השטח של הרשות לצורך טיפול בפניות שהתקבלו במוקד, כולל מתן דיווח והסבר על המפגעים, מתן עזרה טלפונית והכוונה למקום האירוע, שליחת כוח עזר במקרה הצורך וקישור טלפוני בין הגורמים השונים.

·         עבודה במוקד רואה , בקרה על מצלמות העירייה הפזורות בעיר, צפייה וסריקה בזמן אמת במצלמות הביטחון, תפעול אירועים בחירום ובזמן אמת, ביצוע תחקירים .

·         דיווח ליחידת השיטור העירוני ומעקב טיפול .

·         בקרה מידית על הטיפול בפניות המתבצע ע"י גורמי היחידה הרלוונטית.

·         מתן מידע עירוני עדכני לציבור הרחב על כל המצוי והמתרחש ברשות, בהתאם למותר.

·         זיהוי הגורם הרלוונטי לטיפול בפניית התושב על פי שאילת שאלות מבררות, הפנית התושב ו/או הפנייה לטיפול על ידי הגורם הרלוונטי ברשות בליווי המידע הנדרש כולל פרטי התקשרות ומסמכים נדרשים.

·         מתן מידע ומענה לציבור בעתות חירום ואירועים חריגים

·         עבודה במשמרות 24/7

·         עבודה בכפיפות לנהלים ובקורות .

·         ביצוע משימות נוספות ככל שידרשו ע"י הממונה

דרישות תפקיד

·       12 שנות לימוד לפחות, עדיפות לתעודת בגרות מלאה במוסד חינוכי המוכר ע"י משרד החינוך או קיבל הכרה ממשרד החינוך

·       עברית ברמה גבוה, יתרון לדוברי רוסית

·       הכרות עם תוכנות OFFICE 

·       ייצוגיות 

·       שירותיות 

·       עבודת צוות

·       מתן מענה טלפוני במצבי חירום 

·       יכולת לשעות עבודה גמישות

לקבלת פרטים נוספים נא לפנות לגב'  מעיין ויצמן שטרית – מנהלת מוקד עירוני 08-9951705

לקבלת שאלון מועמדות נא למייל: JOBS@ARAD.MUNI.IL (או למחלקת משאבי אנוש   08-9951633/606 )

את שאלון המועמדות בצרוף קורות חיים ותעודות יש להעביר למייל הרשום לעיל או למחלקת משאבי אנוש עד לתאריך: 2/6/2020  (עד השעה 12:00)  עם ציון מספר המכרז  ובצירוף התעודות הנדרשות.

לעיריית ערד דרוש/ה מהנדס/ת בניין

מכרז  חיצוני  33/2020

אחוז משרה:  100%

דרוג :מהנדסים

דרגה 37-39

תאור תפקיד:

·         תכנון וליווי התכנון של פרויקטים  המבוצעים בעירייה בתחומי הנדסה שונים.

·         ניהול ותיאום פרויקטים בתחומי  ההנדסה השונים (בניה, התשתיות, מערכות שונות וכו').

·         עבודה שוטפת מול גורמי תכנון, ניהול, ביצוע ומימון פרויקטים שונים לכל אורך חיי פרויקט.

·         השתתפות והכנת פרוגראמות לפרויקטים עתידיים לצורך הגשת בקשות תקצוב לגורמי מימון שונים

·         אחראיות ו/ או השתתפות בסיורי קבלנים בפרויקטים בתחום.

·         הכנת תכניות/סקיצות, מפרטים וכתבי כמויות עבור פרויקטים בתחום.

·         במידת הצורך קיום ישיבות עבודה עם גורמים רלוונטיים שונים.

·         מעקב על קבלת כל  האישורים וההיתרים הנדרשים לביצוע פרויקט מתחילת הפרויקט ובמהלך ביצועו.

·         השתתפות בתהליכי  בחירת קבלנים לביצוע פרויקטים.

·         פיקוח ובקרה בכל הרמות על פרויקטים המתבצעים בשטח.

·         ביצוע משימות  נוספות ככל שידרשו  ע"י הממונה.

דרישות תפקיד  

·         מהנדס בניין  רשום בהתאם לחוק, בעל תואר אקדמאי בהנדסת  אזרחית  שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמאים בחוץ לארץ .

·         ידע וניסיון בתכנון ובביצוע מערכות הנדסיות שונות (קונסטרוקציות, אינסטלציה, חשמל וכו') ושילוב

ביניהן ברמות שונות של פרויקטים.

·          הכירות תקינה ונורמות תכנוניות ישראליות בתחומי פעילות הנדרשים.

·         ניסיון קודם בביצוע, ניהול ופיקוח של פרויקטים (בנייה ציבורית, תשתיות וכד') בשלוש שנים לפחות.

·         ניסיון בתכנון ובביצוע פרויקטים מעשיים, קשר עם מתכננים ויועצים, עבודה מול קבלני ביצוע  שונים בשטח

ברמה של פיקוח צמוד.

·         שליטה בתוכנת האופיס , אקסל, פאוורפוינט, אוטוקאד ותוכנות אחרות לעריכת תכניות, כתבי כמויות ומפרטים.

·         שליטה בשפה העברית – ברמה טובה .

·         כושר הבעה בכתב ובע"פ .

·         יכולת עבודה בצוות.

·         יכולת תקשורת טובה  עם גורמי חוץ ופנים.

·         יכולת ניהול עצמית.

·         ארגון וסדר.

·         בעל רישיון נהיגה רמה B' לפחות.

·         בעל כלי רכב .

לקבלת פרטים נוספים נא לפנות למוטי קורוב מנהל מחלקת ביצוע  08-9951630/620

לקבלת שאלון מועמדות נא לפנות  למייל: JOBS@ARAD.MUNI.IL 

את שאלון המועמדות בצרוף קורות חיים, תעודות  והמלצות יש להעביר למחלקת משאבי אנוש עד לתאריך   2/6/2020  בשעה 12:00  בציון מספר המכרז למייל המופיע לעיל .

*כל מקום בו מפורט התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך*

לעיריית ערד דרוש/ה מדריך/ה למועדוניות ילדים

מכרז חיצוני מס'  32/2020

היקף משרה:% 100

דרוג :  חינוך נוער חברה וקהילה

תיאור התפקיד:

·         עבודה חינוכית טיפולית עם ילדים בסיכון (כיתות א-ו)

·         קידום והעצמת ילדים.

·         ישום תכנים חינוכיים וטיפוליים בהתאם להוראות הממונים.

דרישות התפקיד:

·         תעודת הוראה או תואר ראשון במדעי הרוח והחברה / מדעי ההתנהגות, תואר אקדמאי שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ, אפשרי סטודנט במקצועות הרלוונטיים .

·         עבודה בשעות הצהריים ואחה"צ.

·         יכולת עבודה בצוות רב מקצועי.

·         בעל/ת  יוזמה, אחריות ויצירתיות.

·         יכולת הכלה ויצירת קשר עם ילדים ובוגרים.

·         אסרטיביות ועקביות.

·         ביצוע משימות  נוספות ככל שידרשו  ע"י הממונה

לקבלת פרטים נוספים נא לפנות לגב' עליזה בר און- מנהלת מחלקת רווחה, טל: 08-9951265

לקבלת שאלון מועמדות נא לפנות למייל: JOBS@ARAD.MUNI.IL 

את שאלון המועמדות בצרוף קורות חיים ותעודות יש להעביר לאיילה  במחלקת משאבי אנוש עד לתאריך 2/6/2020

 עד השעה 12:00 בדיוק  עם ציון שם, מספר המכרז  והתעודות הנדרשות.

*כל מקום בו מפורט התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך*

לעיריית ערד דרוש/ה מדריך/ה למועדוניות ילדים

מכרז חיצוני מס'  31/2020

היקף משרה:% 50

דרוג :  חינוך נוער חברה וקהילה

תיאור התפקיד:

·         עבודה חינוכית טיפולית עם ילדים בסיכון (כיתות א-ו)

·         קידום והעצמת ילדים.

·         ישום תכנים חינוכיים וטיפוליים בהתאם להוראות הממונים.

 דרישות התפקיד:

·         תעודת הוראה או תואר ראשון במדעי הרוח והחברה / מדעי ההתנהגות, תואר אקדמאי שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ, אפשרי סטודנט במקצועות הרלוונטיים .

·         עבודה בשעות הצהריים ואחה"צ.

·         יכולת עבודה בצוות רב מקצועי.

·         בעל/ת  יוזמה, אחריות ויצירתיות.

·         יכולת הכלה ויצירת קשר עם ילדים ובוגרים.

·         אסרטיביות ועקביות.

·         ביצוע משימות  נוספות ככל שידרשו  ע"י הממונה

לקבלת פרטים נוספים נא לפנות לגב' עליזה בר און- מנהלת מחלקת רווחה, טל: 08-9951265

לקבלת שאלון מועמדות נא לפנות למייל: JOBS@ARAD.MUNI.IL 

את שאלון המועמדות בצרוף קורות חיים ותעודות יש להעביר לאיילה  במחלקת משאבי אנוש עד לתאריך 2/6/2020

 עד השעה 12:00 בדיוק  עם ציון שם, מספר המכרז  והתעודות הנדרשות.

*כל מקום בו מפורט התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך*

לעיריית ערד דרוש/ה עובד/ת במחלקת רכש

מכרז חיצוני 30/2020

היקף משרה: 100%

דרוג   מנהלי  דרגה:  7-9

תיאור התפקיד:

 • טיפול ומעקב אחרי הזמנות / חשבוניות.
 • טיפול וקידום דרישות/הזמנות של מחלקות העירייה ומוסדותיה.
 • טיפול ומעקב אחר הצעות מחיר קבלניות.
 • מעקב אחר הזמנות ואספקת סחורה במחסנים
 • קשר שוטף עם מחלקות ומוסדות העירייה בתחומי הרכש והלוגיסטיקה.
 • קשר שוטף עם ספקים וקבלנים.
 • ביצוע ספירות מלאי במחסני העירייה כולל מדגמיות שבועיות וחודשיות.
 • ביצוע ספירות מלאי במוסדות ואתרי העירייה ברחבי העיר.
 • מתן סיוע באירועי העירייה.
 • ביצוע עבודות מזכירות שונות כולל קביעת פגישות ועדכון יומן.
 • ביצוע משימות נוספות ובהתאם להוראות הממונים.

דרישות התפקיד:

 • 12 שנות לימוד ותעודת בגרות - חובה
 • ניסיון ברכש ומחסנים-יתרון
 • הנהלת חשבונות  סוג 2 - יתרון
 • ידע באופיס ובעיקר באקסל וורד.
 • יכולת לעבודה עם קהל, יחסי אנוש טובים, שירותיות.
 • יכולת ארגון, עבודה בצוות.
 • יכולת לעבודה גם בשעות לא שגרתיות כולל באירועי העירייה.
 • ידיעת השפה העברית ברמה טובה
 • דייקנות, אמינות, אחריות.

כפיפות ארגונית  למנהלת מחלקת רכש ולוגיסטיקה  08/9951610   

לפרטים נוספים נא לפנות  לגב' חדוה ניפרבסקי מנהלת מחלקת רכש ולוגיסטיקה  08-9951654

לקבלת שאלון מועמדות נא לפנות למייל: JOBS@ARAD.MUNI.IL

את שאלון המועמדות בצרוף קורות חיים ותעודות יש להעביר לאיילה  במחלקת משאבי אנוש עד לתאריך 2/6/2020

עד השעה 12:00 בדיוק  עם ציון מספר המכרז והתעודות הנדרשות.

*כל מקום בו מפורט התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך*

לעיריית ערד דרוש/ה רכז/ת הסעות וגביה במחלקת חינוך

מכרז  חיצוני  29/2020

דירוג: מנהלי  דרגה:  7-9

דירוג המח"ר   דרגה 37-39

אחוז משרה:  90%

תיאור התפקיד:

 • אחראית על כלל ההסעות בעירייה של  ילדי החינוך המיוחד וילדי הרווחה

·         תכנון קווי ההסעות בעיר ומחוצה לה

·         מעקב ובקרה אחר קווי ההסעה כולל דיווחים למשרד החינוך.

·         קשר מתמיד עם חברות ההסעה ומוסדות החינוך

·         ניהול עובדי הליווי

·         טיפול בהחלפות ובמילויי מקום

·         גיוס ופיקוח, בקרה והדרכה של צוות המלווים בתיאום עם משאבי אנוש

·         שמירה על נוהלי הבטיחות בהסעה בתיאום עם הממונה על התעבורה בעירייה

·         קשר שוטף עם המשפחות:  הורים וילדים

·         טיפול בנושא החזרי נסיעות ודיווח הסעות למשרד החינוך והרווחה

·         ריכוז וטיפול תחום הגביה בחינוך, העלאת חיובים, טיפול בהוראות קבע וכו' כולל קבלת קהל.

·         הגשת בקשה להסעות לוועדות מחוזיות

דרישות התפקיד :

 • 12 שנות לימוד ותעודת בגרות מלאה  ממוסד המוכר או שקיבל הכרה ממשרד החינוך. יתרון  לבעל תואר אקדמי רצוי במדעי החברה שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ
 • יכולת ארגון וניהול.
 • תקשורת בינאישית טובה ועבודת צוות
 • יכולת הדרכה וניהול צוות המלווים
 • יחס אישי לילדים עם צרכים מיוחדים ולמשפחותיהם
 • עבודה בשעות לא שגרתיות
 • ידיעת השפה העברית ברמה טובה
 • ביצוע משימות נוספות ככל שידרשו ע"י הממונה          

לפרטים נוספים נא לפנות  לגב' רחל לנצ'נר – מנהלת מחלקת חינוך  08-9951643/607  , לקבלת שאלון מועמדות נא לפנות למייל: JOBS@ARAD.MUNI.IL 

את שאלון המועמדות בצרוף קורות חיים והתעודות הנדרשות יש להעביר לאיילה  במחלקת משאבי אנוש עד לתאריך 2/6/2020  בשעה 12:00  עם ציון שם ומספר המכרז .

לעיריית ערד דרוש/ה יו"ר ועדת ערר לענייני ארנונה כללית

עיריית ערד מבקשת לקבל הצעות ממועמדים הרואים עצמם מתאימים לכהן בתפקיד יו"ר וועדת ערר לענייני ארנונה כללית.

נדרש לעמוד בכל דרישות הסף:

1. על המועמדים להיות תושבי העיר ערד הכשירים להיבחר כחברי מועצת העיר ולא מתקיימות בהם עילות הפסלות הקבועות בסעיף 120 לפקודת העיריות.

 

2. עורך/ת דין הכשיר להתמנות לשופט בית משפט השלום.

            

3. נדרש ידע בדיני השלטון המקומי והמיסוי המוניציפאלי.

 סייגים למינויים:

1.

לא יתמנה ולא יבחר כחבר בועדת ערר מי שעלול להימצא במישרין או בעקיפין, באופן תדיר במצב של ניגוד עניינים עם תפקידו כחבר בוועדת הערר.

 

 

2.

לא יתמנה ולא ייבחר כחבר בוועדת ערר מי שנמצא בקשר מקצועי, עסקי או אחר עם עיריית ערד.

להצעת המועמדות יש לצרף את המסמכים הבאים:

·         קורות חיים

·         צילום ת.ז. כולל ספח וכן הוכחת תושבות

·         רישיון עריכת דין בתוקף.

את מסמכי המועמדות יש להפקיד במעטפה סגורה ובמסירה אישית (לא בדואר) עד לתאריך 16.1.20 שעה 12:00 בלשכה המשפטית בעיריית ערד רחוב הפלמ"ח 6, ערד. מועמדים העונים על כל תנאי הסף ואשר ימצאו מתאימים על פי שיקול דעתה הבלעדי של עיריית ערד יוזמנו לראיון.

·         המודעה מתייחסת לנשים ולגברים כאחד.

מאגר המשרות של מרכז הצעירים מעודכן לתאריך 19.03.20