בתום תהליך התשלום תתקבל חשבונית לכתובת המייל שהוזנה.

יש להעביר את החשבונית לכתובת המיילmichrazim@arad.muni.il

 

תם הזמן למילוי טופס זה.