דורון אורגיל
יו"ר

פלורי שטרלינג 
יו"ר

ד"ר דיאנה גיטיס  
חברה
052-3667399

חבר - אופוזויציה

ראובן בצרתי
נציג ציבור

נתי גרסיה
נציג ציבור
054-5815409

משה רייכמן
נציג ציבור אופוזיציה