על מנת להקל עליכם, התושבים, יצאנו בפרויקט לשינוי והתאמה של שעות הקבלה בעירייה.

להלן השעות החדשות:

ימי ראשון:

מחלקת גבייה- 8:30-12:30, 16:00-18:30

מחלקת חינוך- 16:00-18:00

מחלקת הנדסה- 16:00-18:30

מחלקת רווחה- 8:00-13:00, 16:00-19:00

ימי שני:

מחלקת גבייה- אין קבלת קהל

מחלקת חינוך- אין קבלת קהל

מחלקת הנדסה- אין קבלת קהל

מחלקת רווחה- 08:00-15:00

ימי שלישי:

מחלקת גבייה- 08:30-15:30

מחלקת חינוך- 08:30-12:30

מחלקת הנדסה- 08:30-12:30 (ללא פיקוח).

מחלקת רווחה- אין קבלת קהל

ימי רביעי:

מחלקת גבייה- אין קבלת קהל

מחלקת חינוך- אין קבלת קהל

מחלקת הנדסה- אין קבלת קהל

מחלקת רווחה- 08:00-15:00

ימי חמישי:

מחלקת גבייה- 08:30-12:30

מחלקת חינוך- 08:30-12:30

מחלקת הנדסה- 08:30-12:30

מחלקת רווחה- 08:00-15:00