הורים יקרים,

הרישום לגני הילדים ולכיתות א' לשנת הלימודים תשפ"ד יוצא לדרך! הרישום מתבצע באתר העירייה 

מועדי הרישום:

החל מיום שני, א' בשבט התשפ"ג, 23/01/2023 ועד יום ראשון, כ"א בשבט התשפ"ג 12/02/2023. הרישום יסתיים בחצות.

לא נוכל להבטיח את מקום ילדכם בגן/בית ספר על פי בקשתכם, אם לא תרשמו בזמן.

חייבים ברישום

גילי 6 - כיתה א' ילדים שנולדו בין התאריכים:

            ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017) עד י"ג בטבת התשע"ח (31 בדצמבר 2017)

גילי 5 – ילדים (גם המבקרים השנה בגן) שנולדו בין התאריכים:

            י"ד בטבת התשע"ח (1 בינואר 2018) עד כ"ג בטבת התשע"ט (31 בדצמבר 2018)

גילי 4 – ילדים (גם המבקרים השנה בגן) שנולדו בין התאריכים:

            כ"ד בטבת התשע"ט (1 בינואר 2019) עד ג' בטבת התש"פ (31 בדצמבר 2019)

גילי 3 – ילדים שנולדו בין התאריכים:

            ד' בטבת התש"פ (1 בינואר 2020) עד ט"ז בטבת התשפ"א (31 בדצמבר 2020)

  • לתשומת ליבכם: החל משנת הלימודים תשפ"א לא מתאפשר רישום למי שלא מלאו לו 3 לפי חוק לימוד חובה.
  • ויובהר -  לא יתאפשר רישום ילדים שנולדו בין התאריכים 1.1.2021 עד 15.1.2021 (כולל).

איך נרשמים:

מלאו את כל הסעיפים הנדרשים בקישור המופיע כאן.  בסיום התהליך יתקבל אישור "הרישום בוצע בהצלחה".

המסמכים הנדרשים לביצוע רישום באתר האינטרנט:

אמצעי תשלום עבור אגרת חינוך וביטוח תלמידים:

הוראת קבע באמצעות כרטיס האשראי. את פרטי הכרטיס יש למלא בעת הרישום באתר.

לתשלום באמצעות הוראת קבע בנקאית יש לשלוח בקשה למייל: gadit_b@arad.muni.il

הורים גרושים/רווקים – חייבים למלא את טופס ההצהרה המופיע באתר הרישום. יש לצרף את המסמכים הנדרשים

עפ"י המפורט בטופס ולשלוח למייל rishum@arad.muni.il

רישום למוסדות המוכר שאינו רשמי - יש לבצע רישום באתר האינטרנט ולהקפיד להעביר את נספח ד' חתום לבעלות

+ צילום תעודת זהות + ספח. הבעלות תרכז את המסמכים ותעביר למדור רישום. ללא מסמכים אלה, הרישום אינו תקף.

הרישום לא יאושר אם לא יצורפו המסמכים הנדרשים, או לא ימולאו כל הסעיפים.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאחראית מדור רישום באגף החינוך סיגלית בקר בטלפון 08-9951736, או במייל rishum@arad.muni.il.
קבלת קהל בתקופת הרישום: ימים א'-ה' בין השעות: 08:30-13:00, בימי א' גם בין השעות 16:00-18:00