הורים יקרים,

הרישום לגני הילדים ולכיתות א' לשנת הלימודים תשפ"ב יוצא לדרך!

מועדי הרישום:

החל מיום חמישי , א' בשבט תשפ"א, 14/01/2021 ועד יום ראשון טז' באדר 28/02/2021

הרישום יסתיים בחצות. לא נוכל להבטיח את מקום ילדכם בגן/בית ספר על פי בקשתכם, אם לא תרשמו בזמן.

לנוחיותכם, תקופת הרישום הוארכה ולא תיפתח תקופת רישום נוספת.

ממולץ להקדים ולרשום ילדים עם צרכים מיוחדים להיערכות טובה יותר של המערכת סביבם.

חייבים ברישום

גילאי 6 - כיתה א' ילדים שנולדו בין התאריכים:

י' בטבת התשע"ה (1 בינואר 2015) עד יט' בטבת התשע"ו (31 בדצמבר 2015)

גילאי 5 - ילדים (גם המבקרים השנה בגן) שנולדו בין התאריכים:

כ' בטבת התשע"ו (1 בינואר 2016) עד ב' בטבת התשע"ז (31 בדצמבר 2016)

גילאי 4 -  ילדים (גם המבקרים השנה בגן) שנולדו בין התאריכים:

ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017) עד יג' בטבת התשע"ח (31 בדצמבר 2017)

גילאי 3 - ילדים שנולדו בין התאריכים:

יד' בטבת התשע"ח (1 בינואר 2018) עד כג' בטבת התשע"ט (31 בדצמבר 2018)

לתשומת ליבכם החל משנת הלימודים תשפ"א לא ניתן לרשום חריגי גיל, לכן, לא יתאפשר רישום ילדים שנולדו בין התאריכים 1.1.2019 עד 15.1.2019 (כולל)

איך נרשמים:

לוחצים על הקישור : https://education.metropolinet.co.il/#/home?muniCode=2560&appId=1

מלאו את כל הסעיפים הנדרשים.

בסיום התהליך יתקבל אישור "הרישום בוצע בהצלחה".

המסמכים הנדרשים לביצוע רישום באתר האינטרנט:

טופס הוראת קבע - חתום ע"י הבנק. (למי שאין הוראת קבע לשירותי החינוך). ניתן להוריד את הטופס באתר הרישום.

את המסמכים החתומים יש לשלוח למייל: rishum@arad.muni.il

הורים גרושים/פרודים/יחידניים – חייבים למלא את טופס ההצהרה המופיע באתר הרישום + צרוף המסמכים הנדרשים  עפ"י המפורט בטופס.

רישום למוסדות המוכר שאינו רשמי - יש לבצע רישום באתר האינטרנט ולהקפיד להעביר את נספח ד' חתום לבעלות

+ צילום תעודת זהות + ספח. הבעלות תרכז את המסמכים ותעביר למדור רישום. ללא מסמכים אלה, הרישום אינו תקף.

הרישום לא יאושר אם לא יצורפו המסמכים הנדרשים, או לא ימולאו כל הסעיפים.

לתשומת ליבכם, 

עקב מגפת הקורונה לא מתקיימת קבלת קהל במשרדי העירייה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאחראית מדור רישום במחלקת החינוך

סיגלית בקר בטלפון 08-9951736

מענה טלפוני בתקופת הרישום:

בימי א' 9:00-13:00 ובין השעות 16:00-18:00

בימי ב' עד ה' 13:00-9:00

במייל rishum@arad.muni.il

לקריאת חוברת  מידע לקראת ההרשמה לכיתה א' - שנה"ל תשפ"ב לחץ כאן