לכל המידע בנושא ביטוח תאונות אישיות לתלמידים לחץ כאן:

https://insuranceagency.mashcal.co.il/authorities/arad/