פירוט הפוליסות הקיימות במוסדות החינוך

הורים יקרים,

למוסדות החינוך יש פוליסות כדלקמן:

1. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי של משרד החינוך לפיו התלמיד יוכל לתבוע את משרד החינוך, היה ומשרד החינוך יימצא אחראי בדין כאשר הוא נמצא במסגרת מוכרת של משרד החינוך ובפעילות של מערכת החינוך.  

2. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי של העירייה לפיו התלמיד יוכל לתבוע את העירייה, היה העירייה יימצא אחראי בדין כאשר הוא ייפגע ממעשה או מחדל של העירייה, ובמוסדות החינוך מדובר על פגם בנכסים ולא על הפעילות של משרד החינוך.

3. בנוסף, לתלמידים, הרשומים ברשות החינוך המקומית יש ביטוח תאונות אישיות תלמידים בעלות של 49 ₪ לשנה. ותקופת הביטוח היא מ - 1/9/2016 - 31/8/2017  והכיסוי הינו ע"פ תנאי המכרז של מרכז השלטון המקומי.

4. פוליסה לביטוח תאונות אישיות לפעוטים (עד לגיל רישום לרשות החינוך המקומית) השוהים במשפחתונים/ במעונות יום המופעלים ע"י רשויות מקומיות ו/או רשויות חינוך מקומיות ו/או תאגידים עירוניים (רק בישראל) וזאת ע"פ הנחיות מפורשות של מפעילי המשפחתונים ובעלות של 49 ₪ לילד.

5. פוליסה ביטוח תאונות אישיות לפעוטים (עד לגיל רישום לרשות החינוך המקומית) השוהים במשפחתונים/ במעונות יום המופעלים ע"י תאגידים שאינם עירוניים וזאת ע"פ הנחיות מפורשות של מפעילי המשפחתונים ובעלות של 49 ₪ לילד (רק בישראל).

- תנאי הבטוח, והמכרז הופקו ע"פ הסכמות בין משרד החינוך, מרכז השלטון המקומי וועד ההורים המרכזי.

 - הטיפול בתביעות ע"פ פוליסות אלו כמפורט במפורש בפוליסות הבטוח, ולא באמצעות הרשויות.