מחלקת התיירות העירונית פועלת לקידום ענף התיירות. המחלקה עוסקת בסיוע לתיירנים בעיר בהפצת מידע, בשיווק עסקי התיירות, בייזום קורסים מקצועיים, בקשר עם משרד התיירות הממשלתי, ובחשיפה מול סוכני נסיעות ואמצעי תקשורת ארציים.

תיירות

  • הפקת חומר פרסומי
  • הפקת אירועים תיירותיים
  • ייצוג בפורומים תיירותיים
  • קשר עם תיירנים בעיר ובסביבה
  • הפעלת תחנת מידע
  • סיורים מאורגנים למובילי דעת קהל (עיתונאים, סוכני נסיעות, ראשי קבוצות).