מחלקת הדוברות וההסברה של העירייה עוסקת בהנגשת מידע לתושבים ולאמצעי התקשורת כגון פרסומים על פעילויות ואירועים מטעם העירייה, הודעות שוטפות בשגרה וחירום, פרסום מכרזים ומודעות דרושים. בתחום ההסברה, מקיימת המחלקה קמפיינים עירוניים וארציים, כמו עידו שמירה על הסביבה, שמירה על הנחיות בריאות, קמפיינים של שיווק ומיתוג העיר ברמה האזורית והארצית. 

מנהל המחלקה הוא גם הממונה על יישום חוק חופש המידע בעירייה. 

מנהל המחלקה: יהושע אשכנזי. טל' 08-9951635  דוא"ל  joshua_a@arad.muni.il