המחלקה מטפלת בפיקוח על פרוייקטים המוקמים בעיר, הן ע"י העירייה והן ע"י גופים חיצוניים. היא המייצגת את העירייה בנושא התשתיות העירוניות מול גופים חיצוניים.

המחלקה מכינה אומדנים ומכרזים לפרוייקטים של העירייה בהתאם לצורך.

מנהל המחלקה אחראי מטעם העירייה על כל נושא הנגישות