היחידה מצלמת ומנציחה את האירועים השונים בעיר.כמו כן, מנהלת את כל החומר ההיסטורי המצולם בערד.