עו"ד ניסן בן חמו
יו"ר
08-9951601
052-5416173
דודי אוחנונה
מ"מ יו"ר
עיריית ערד
סיעת חי
חבר
מרים אלחדד
נציגת העירייה
08-9951616
ד"ר דיאנה גיטיס
נציגת ציבור
משה אדרי
נציג ציבור