בקשה להנחות בחינוך

מועד הגשת הבקשות הינו בין ה-1.7 עד ה-30.9

הגשת הבקשה מותנת במעבר מבחן הכנסה במחלקת הגבייה

להגשת בקשה למבחן הכנסה לחץ כאן

 

ההנחות ינתנו לפי בקשת ההורה לפעילויות הבאות:

1.אגרות חינוך גני ילדים.

2.צהרונים.

3.מועדוניות חינוך רווחה.

4.חוגים (חלום לכל ילד)

5 .קייטנות

6.מלגות לאבחון דידקטי בניצן.

קריטריונים להגשת הבקשה:

נהלים:

  • יש להגיש טופס אחד עבור כל ילד.
  • יש למלא את הטופס במלואו (פרטים חסרים יעכבו/ימנעו דיון בבקשה)
  • הטופס המלא והטפסים הנלווים מהווים הצהרה משפטית. מילוי פרטים כוזבים מהווה הצהרה כוזבת. המצהיר הצהרה כוזבת יהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק.
  •  פרטי הבקשה שבטופס או כל פרט נוסף, יחשפו בפני חברי וועדת ההנחות בלבד.
  •  ועדת ההנחות כוללת : יו"ר וועדת ההנחות, חברי וועדת ההנחות, מנהלת מחלקת החינוך, מבקר העירייה, היועץ המשפטי, ומזכירת הוועדה.
  •  ועדת ההנחות מוסמכת לוודא ולקבל הסברים על אמיתות הפרטים שבטופס או כל פרט נוסף שיראה לה כנחוץ לצורך קבלת החלטותיה.