מעוניינים להקים אתר קמפינג?

משרד התיירות יסייע במענקים בסכום של 3 מיליון ₪ . גובה המענק: עד 20% מגובה ההשקעה

שר התיירות יריב לוין: "קמפינג הוא ענף תיירות מתפתח שתופס תאוצה בארץ ובעולם. אנחנו צופים כי מהלך זה, עשוי לייצר בתוך זמן קצר יחסית, היצע גדול של חניוני לילה אשר ינוהלו על ידי יזמים פרטיים וישודרגו לרמה המקובלת במדינות תיירות מפותחות".

טרנד לינת השטח הולך ותופס תאוצה בעולם וגם בישראל ומשתלב עם מדיניות משרד התיירות להוזלת הנופש בישראל על ידי הרחבת אפשרויות הלינה בארץ, כדי ליצור היצע שיוביל לתחרות במחירים.

בשנת 2015 אישר המשרד הקמת 5 מתחמי קמפינג הכוללים כ-1,500 מיטות ברחבי הארץ בתקציב של כ-2.5 מיליון ₪.

גם השנה יימשך הסיוע, כדי לעודד הקמתם של חניוני לילה נוספים וחניוני קרוואנים נוספים. בהתאם לכך, מפורסם היום חוזר מנכ"ל משרד התיירות אמיר הלוי, בדבר מתן סיוע ליזמים לצורך הקמת חניוני לילה ("קמפינג") וחניוני קרוואנים ברחבי הארץ. החניונים המהווים אכסון עממי וזול, ובו התייחסות למתחמים נפרדים עבור משפחות, עם זיקה ישירה לסביבה הטבעית והשתלבות בטבע.

יזמים המעוניינים בכך, מוזמנים לפנות לאגף לתיירות כפרית במשרד התיירות, בבקשות למענקי סיוע להשקעה בבניית מבני קבע באתרי קמפינג, שיכללו, בין היתר, אזור הסעדה, לינת מדריכים, שירותים, מקלחות ועוד. זאת, עד ליום  1/9/2016. יזם שיעמוד בכל הדרישות והקריטריונים המבוקשים, יהיה זכאי לקבלת מענק בגובה של עד 20% מהיקף ההשקעה המוכרת. במשרד צופים כי סכום המענקים ינוצל במלואו וכבר בשנתיים הקרובות יוקמו חניונים חדשים ברחבי הארץ.  

ב-2014 פורסם חוזר מנכ"ל הקורא, ליזמים לקבל מענק להקמת חניוני לילה (קמפינג) וחניוני קרוואנים. נתקבלו 16 בקשות של יזמים למענק. היזם נדרש להעמיד הון עצמי בגובה של 30% לפחות מהיקף ההשקעה הכוללת הנדרשת עבור הפרויקט.

בישראל יש כ-60 חניוני לילה, מתוכם כ-22 של רשות הטבע והגנים. בפסח האחרון בלבד, נרשמו ברט"ג 51,000 נופשים שלנו בחניוני הלילה. נתון זה מצטרף ל-365,000 נופשים שלנו בחניוני הלילה של הרשות בשנת 2015.

בשנים האחרונות הקצה משרד התיירות כ-6 מיליוני ₪ לטובת קידום ענף הקמפינג והקרוואנים. המשרד זיהה צורך של תיירים ישראלים ותיירים מחו"ל, בתשתיות נלוות לאירוח בקמפינג ובקרוואנים. כמענה לצורך זה יועדו תקציבים לטובת שדרוג מטבחים, מקלחות ושירותים ברמה גבוהה.

 

לקול קורא של משרד התיירות בנושא מענקים להקמת אתרי קמפינג לחץ כאן.