רכישת מכרזים

לתשלום עבור רכישת מכרזים פומביים במחלקת הגבייה, שעות קבלת קהל כדלקמן:

יום א' 08:30-12:30    16:00-18:30

יום ב' אין קבלת קהל

יום ג' 08:30-15:30

יום ד' 08:30-12:30

לעיריית ערד דרוש/ה מנכ"ל/ית לחברה הכלכלית לערד בע"מ

תחומי עיסוק החברה:

החברה הכלכלית לערד הינה חברה העוסקת בניהול ופיתוח אזור התעשייה, ניהול נכסים , ייזום פעילות והשקעות, עבודות פיתוח ובינוי עירוניים, ניהול קידום ופיתוח פרויקטים עירוניים (קאנטרי ערד , תיירות ועוד..) פיתוח כלכלי ותעסוקה .

תיאור התפקיד:

  • פיתוח כלכלי ומקומות תעסוקה בעיר ערד .
  • התפקיד מחייב ראיה אסטרטגית ויכולת ביצוע ויישום של הפעילויות הנגזרות.
  • על המנכ"ל/ית יהיה להוביל את המדיניות והחלטות הדירקטוריון, בד בבד עם הוצאה לפועל של תוכניות העבודה  עליהן יוחלט.
  • תפקיד זה מחייב שיתוף פעולה בין החברה למחלקות העירייה, משרדי ממשלה ואירגוניים אזורים.
  • הכנה והטמעת תהליכיים אירגוניים .
  • גיבוש תכנית עבודה וקביעת מטרות ויעדים בתחומים בהם עוסקת החברה.
  • פיתוח תשתיות, ייזום פרויקטים מניבים, ניהול מו"מ עסקי, תיאום ופיקוח על ביצוע תכניות עבודה, עמידה ובקרה על אופן ביצועה.
  • אחריות על תוצאותיה העסקית של החברה.

 השכלה ודרישות התפקיד:

בעל תואר אקדמי באחד המקצועות הבאים: כלכלה, מינהל עסקים, משפטים, ראיית חשבון , מינהל ציבורי, הנדסה, לימודי עבודה, בעל תואר אקדמי אחר בתחום עיסוקה העיקרי של החברה .

ניסיון מקצועי וניהולי

דרישות סף : בעל ניסיון של לפחות באחד מאלה, עדיפות לבעלי ניסיון בתחום המוניציפאלי .

1. ניסיון מצטבר של 4 שנים לפחות, בתחום ניהול עסקי של תאגיד בעל היקף עסקים דומה לזה של החברה ולא פחות מ-4  מלש"ח לשנה .

2. ניסיון מצטבר של 4 שנים לפחות בתפקיד ניהולי בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

3. ניסיון מצטבר של 4 שנים בכהונה ציבורית או בתפקיד בשירות הציבורי בנושאים כלכליים, מסחריים, ניהוליים או משפטיים.

 דרישות נוספות רצויות : בעל ניסיון באחד מאלה, יותר מאחד יתרון .

1. הכרת המערכות העירוניות והכלכליות בגופים ציבוריים

2. ניסיון מוכח בנושאים כלכליים, מסחריים, ניהוליים.

3. ידע והתמצאות בניהול ובקרה תקציבים.

כישורים אישיים:

יכולת ניהול, יוזמה ומעוף, קבלת החלטות ומהימנות אישית, יחסים בינאישיים, קפדנות ודיוק בביצוע, יכולת ארגון ותכנון, יכולת תיאום ופיקוח, כושר טיפול במספר נושאים במקביל, כושר ניהול מו"מ, יכולת ייצוג מול גורמים חיצוניים, הכרת המערכות הפיננסיות, אנגלית ועברית ברמה גבוהה.

תנאים  כללים :

כפיפות המנכ"ל : ליו"ר הדירקטוריון .

דירוג המשרה : חוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים .

היקף משרה : 100%

מועמדים מתאימים מתבקשים להגיש מועמדותם בכתב, בצירוף תעודות, קורות חיים, השכלה, ניסיון קודם, המלצות.

החברה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה וכן הערכת המועמדים ומבדקי מיון  על ידי גורם מקצועי מטעם החברה.

הצעות יש להגיש ידנית , בין 08:30-15:30 במשרדי החכ"ל  רח' חן 34 , ערד עד ליום 29.03.17.      

*המודעה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.       

עו"ד ניסן בן חמו - ראש העיר.             

                                                    

מכרז פומבי 6/2017 - שדרוג/החלפת מרכזיה טלפונית ומערכת Contact Center בעירייה

עיריית ערד מזמינה בזה הצעות מקבלנים לביצוע: שדרוג/החלפת מרכזיה טלפונית ומערכת Contact Center בעירייה. ניתן לעיין בטפסים, תכניות, תנאי מכרז, וטפסי הצעה בלשכת מנכ"ל העירייה או באתר העירייה www.arad.muni.il החל מתאריך 20/03/2017 החל מהשעה 12:00.

את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 1,000 ₪ שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גביה בימים  א', ד', ה'  בין  השעות 08:30-12:30; אחה"צ, ביום א' בין השעות 16:00-18:30; יום ג' בין השעות 08:30-15:30; יום ב' אין קבלת קהל.

ההצעה תוגש במעטפה סגורה במסירה ידנית, עד ליום 20/04/2017 בשעה 16:00 לתיבת המכרזים של עיריית ערד, בלשכת מנכ"ל העירייה.

תנאי הסף להשתתפות במכרז:  משתתפים במכרז יכולים להיות רק חברות בעלות ניסיון קודם במתן שירות נשוא המכרז לשלוש רשויות מקומיות/ארגונים גדולים בחמש שנים האחרונות והעומדות בתנאי הסף כמפורט במסמכי המכרז.

תיאור כללי של העבודה: אספקה והתקנה של מרכזיית טלפונים ומערכות נלוות, המשרתת כ-300 משתמשים, חיבור רציף של כלל המשתמשים, הפעלת המערכת ומתן אחריות ושירותי תחזוקה.

העירייה שומרת לעצמה את הזכות להפחית ולהגדיל את היקף העבודה לפי ראות עיניה. בעת הדיון רשאית העירייה להתחשב ביכולתו של המציע.

לברורים ניתן לפנות למר אלכס בנוביצקי מ"מ מנהל מחלקת המחשוב בטלפון: 08-9951704 בשעות 09:00-14:00.

עו"ד ניסן בן חמו, ראש העיר.

מכרז פומבי 5/2017 - שרות גיוס תרומות

עיריית ערד מזמינה בזה הצעות: למתן שרותי גיוס תרומות.

ניתן לעיין בטפסים, תכניות, תנאי מכרז, וטפסי הצעה בלשכת מנכ"ל העירייה או באתר העירייה www.arad.muni.il החל מתאריך 05/03/2017 החל מהשעה 12:00.

את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 1,000 ₪ שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גביה בימים  א', ד', ה'  בין  השעות 12:30 – 08:30; אחה"צ, ביום א' בין השעות 16:00-18:30; יום ג' בין השעות 08:30-15:30; יום ב' אין קבלת קהל.

ההצעה תוגש במעטפה סגורה במסירה ידנית, עד ליום 29/03/2017 בשעה 16:00 לתיבת המכרזים של עיריית ערד, בלשכת מנכ"ל העירייה.

את תנאי הסף להשתתפות במכרז ותיאור כללי של העבודה ניתן לראות במסמכי המכרז.

לברורים ניתן לפנות למר דודי אוחנונה סגן ומ"מ ראש העירייה בטלפון: 08-9951750 בשעות 09:00-14:00.                    

עו"ד ניסן בן חמו,  ראש העיר.

מכרז פומבי 02/2017 - סובה לתחנת אוטובוס בבית העלמין בערד

עיריית ערד מזמינה בזה הצעות מקבלנים לביצוע: סובה לתחנת אוטובוס בבית העלמין בערד.

ניתן לעיין בטפסים, תכניות, תנאי מכרז, וטפסי הצעה בלשכת מנכ"ל העירייה או באתר העירייה www.arad.muni.il החל מתאריך 07/03/2017 החל מהשעה 12:00.

את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 1,000 ₪ שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גביה בימים  א', ד', ה'  בין  השעות 08:30-12:30; אחה"צ, ביום א' בין השעות 16:00-18:30; יום ג' בין השעות 08:30-15:30; יום ב' אין קבלת קהל.

ההצעה תוגש במעטפה סגורה במסירה ידנית, עד ליום 06/04/2017 בשעה 16:00 לתיבת המכרזים של עיריית ערד, בלשכת מנכ"ל העירייה.

תנאי הסף להשתתפות במכרז: רישום ברשם הקבלנים בענף 200 או  210 או  220 . לפחות שתי המלצות מגופים ציבוריים על ביצוע עבודות דומות בהיקף של 500 אלף ₪ או יותר.

תאור כללי של העבודה: עבודות פיתוח על כל רכיביהן (עפר, אספלט, אבני שפה, וכו').

העירייה שומרת לעצמה את הזכות להפחית ולהגדיל את היקף העבודה לפי ראות עיניה. בעת הדיון תתחשב העירייה ביכולתו של המציע.

סיור הקבלנים יתקיים ביום 03/01/2017 בשעה 09:00 נפגשים במחלקת ביצוע בעירייה.  

השתתפות בסיור זה הינה חובה כדי להשתתף במכרז. קבלן שלא ישתתף בסיור, הצעתו תיפסל.

לברורים ניתן לפנות למשרד מחלקת הביצוע בטלפון: 08-9951620 בשעות 09:00-14:00

עו"ד ניסן בן חמו - ראש העיר.

מכרזים לשנת 2016 שהגשתם הסתיימה