במקרים דחופים ניתן להתקשר

בנושאי חברה קדישא:

מר יוסף היימן

9170472 – 054

 

בנושאי מחלקת הכשרות:

הרב בוסי רפאל

6201729 – 054

 

בנושאי מחלקת המקוואות:

הרב יהודה  שטלינג

8451409 - 054

 

בנושאים כלליים

הממונה מר חיים ברודז'ק

7622280 – 052