הקצאת מבנים

הודעה בדבר הגשת בקשות להקצאת מקרקעין לצורכי ציבור לשנת 2017:

בכוונת עיריית ערד לדון בבקשות שהוגשו להקצאת מבנים לצרכי ציבור כמפורט להלן. ההקצאה כפופה לנוהלי משרד הפנים כפי שפורסמו בחוזרי מנכ"ל 5/2001 6/2002 7/2004 "נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית" והודעה זו על פיהם. להלן המבנים המבוקשים להקצאה והעמותות המבקשות;

 

כתובת

גודל הנכס

גוש

חלקה

מגרש

שם המבקש

מס' עמותה

מטרת השימוש

חן 8 א'

172.4

38201

90

90a

ארגון מאור שלמה לתורה וחסד + בני עקיבא

 

580289221 580040343

בית כנסת פעילות תנוער נוער

נתיב מרים 15

145

38220

28 חלק

551

מתנ"ס

510623754

חוגי תנועה

דוכיפת 42 א'

107

38240

254

 

מתנ"ס

510623754

חוג אומנויות לחימה

דוכיפת 14/עיט 13

91

38239

176

 

מתנ"ס

510623754

חוג קרמיקה

נורית 14

91

38211

49

170

מתנ"ס

510623754

חוגי תופים

חן 51

350

38210

11

942

מתנ"ס

510623754

קונסרבטוריון

חן 11/4

62.2

38201

34

14

יד שרה

580030104

השאלת ציוד רפואי

חן 57

232

38210

58

1

ויצ"ו

580057321

מעון יום

הדס 10/1

96

38231

 

301

פורת יוסף ומנחת שי אשדוד

580309185

בית כנסת

שמעון 44

100

38209

8

901

גלע"ד

580340404

מעון

פלמ"ח 37 א'

252

38211

20

149

בני עקיבא

580040343

בית כנסת

כל המבקש להתנגד להקצאת הקרקע לעמותה המפורטת לעיל או להתייחס להקצאה או לעמותה רשאי לפנות בכתב תוך 45 יום מיום פרסום הודעה זו. לפרטים ניתן לפנות לאחראית הנכסים עו"ד גלית אופק  בטלפון 08-9951722 או במייל: galit_o@arad.muni.il. מתן רשות שימוש במקרקעין יהיו על פי תבחינים לקבלת רשות שימוש במקרקעין לשימושים לעיל. כפי שאושר במועצת העיר, בהתאם לנוהל משרד הפנים.

הודעה בדבר הגשת בקשות להקצאת מבנה בהליך מקוצר לצרכי ציבור

בכוונת עיריית ערד לדון בבקשות שיוגשו  להקצאת  מבנה לצרכי ציבור לשנת 2017 כמפורט להלן.

ההקצאה כפופה לנוהלי משרד הפנים כפי שפורסמו בחוזר מנכ"ל 5/2001, 6/2002, 7/2004 והודעה זו על פיהם.

הציבור מוזמן להגיש בקשות להקצאת המבנה לאותו שימוש או למטרות אחרות – או להביע התנגדות תוך 14  יום מיום הפרסום.

עיריית ערד פרסמה באתר האינטרנט של העירייה תבחינים ועקרונות להקצאת קרקעות ומבנים במסגרת נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית  ופירוט הנכסים אשר העירייה מעמידה להקצאה. נא לעיין לפני מילוי הטפסים  באתר האינטרנט של העירייה www.arad.muni.il. רק בקשות שמולאו במלואן ידונו בוועדת הקצאות.

את הבקשות יש למלא בכתב יד קריא וברור (לא להדפיס) ולצרף את כל המסמכים הרלוונטיים. 

יש למסור את הבקשה במעטפה סגורה עד ליום  05.04.17

לשאלות ובירורים יש לפנות לעו"ד גלית אופק, אחראית נכסים  בימים א'- ה' 15:45- 08:00. טל': 08-9951722.

שם המבקש: "מאור הדרום", מס' עמותה 580260669:

 

כתובת הנכס

גודל הנכס

גוש

חלקה

מטרת השימוש

קנאים 61 (2 גנים)

828

38209

1

גן ילדים

אשד 5 (3 גנים)

 

2012

38777

2005

גן ילדים

אשד 10

130.66

38242

234

גן ילדים

סמטת האקליפטוס 6  - 3 כיתות מתוך המבנה

869 מ"ר – כל המבנה.

38220

44

גן ילדים

 

פרוגרמה מבני ציבור ומגרשים פנויים - עיריית ערד