השינויים שיחולו במועדי פינוי אשפה

במהלך חודש ספטמבר 2018 חגי תשרי תשע"ט

09/09/18 יום ראשון – ערב ראש השנה (התחלת עבודה – 24:00)

כל השכונות .

18/09/18 יום שלישי – ערב יום כיפור (התחלת עבודה – 04:30)

נעורים, רננים, גבים, שקד, הרדוף.

23/09/18 יום ראשון – ערב סוכות (התחלת עבודה – 04:30)

נעורים, רננים, חצבים, גבים, מעוף.

25/09/18 יום שלישי –סוכות (התחלת עבודה – 05:30)

רותם, שקד, הרדוף.

פינוי כתומים – ימי שישי (התחלת עבודה – 04:30)

14/09/18

21/09/18

28/09/18

הננו מצרים על מטרדי הרעש, אולם בשל הרצון למתן שירות הולם, נאלץ להתחיל את העבודה בשעות מאוד מוקדמות. עמכם הסליחה.