הורים יקרים, לידיעתכם

תלמיד בעל זכאות לחינוך מיוחד בשנה"ל תשע"ט שמשולב במוסד חינוך רגיל זכאי להסעה חינם.

הנכם מוזמנים להגיש בקשה להסעה עד ליום 10/10/18 לאחראית הסעות רלי בושארי במחלקת החינוך.

יש לצרף לבקשות מסמכים רפואיים, חוות דעת מקצועיות וחוות דעת אחרות המעידות על המוגבלות.

כמן כן, יש להגיש את החלטת ועדת השילוב.