הנחיות לשילוט ופרסום לתקופת הבחירות לראשות ולמועצת העיר

לקראת תקופת הבחירות לרשות העיר, שיערכו ביום שלישי 30 באוקטובר 2018 (כ''א חשוון תשע"ט), ראשי סניפים ופעילי מטעם מועמדים נדרשים לקיים את הוראות החוק וההנחיות, כלשונן :

הצבת שילוט בחירות

ניתן יהיה להציב שלטי בחירות במקומות המפורטים להלן :

1.      שטח סמוך לבאנר עירוני - בכניסה לעיר (רח' חברון)

2.      שטח ריק בצד שכ' ראשונים – צומת רח' אחווה-צבר

3.      צפונית לקניון - בשטח ג' לאורך רחוב הקנאים.

4.      סוף רחוב הקנאים - ביציאה מהעיר, (באיזור  השער).

5.      שטח ריק מאחורי אולם ספורט – סמוך לצומת רח' אירוסים-חבר.

6.      השלטים לא יחויבו באגרה

 •  השלטים יפנו תמיד לדרך עירונית ולא לכביש ארצי.
 •  לוחות הפרסום יהיו בגודל שלא יעלה על 2x4 מטר כל אחד.
 •  הצבת לוחות הפרסום ו/או השלטים, תחזוקתם והסרתם, יהיו באחריות  המתמודדים בבחירות.  
 • לפני הצבת לוחות הפרסום או השילוט, יחתמו נציגי המתמודדים על טופס התחייבות לקיום הנחיות אלה על פי הנוסח הקיים במשרדי הפיקוח העירוני.
 • שילוט על בתים פרטיים או משרדים, לא יחויב באגרה.

הצבת דוכני תעמולה

 • תותר הצבת דוכני תעמולה במרכז המסחרי, או בכל נקודה מרכזית אחרת, על פי שיקול דעתו של מנהל פיקוח עירוני, ולאחר חתימה על טופס התחייבות בנוסח הקיים במשרדי הפיקוח העירוני.
 • גודלו של דוכן התעמולה לא יעלה על 120 ס"מ אורך ו - 60 ס"מ רוחב.
 • לא ייתלה כל חומר תעמולה על רכוש הציבור - גדרות, עמודים, גינות וכו'.
 • הדוכן יפורק מידי יום בתום הפעילות על מנת שלא להפריע לניקוי הממוכן של השטח הציבורי.
 • לא יהיה שימוש במוסיקה או במגבירי קול.
 • מציב הדוכן יהיה אחראי לנקות את סביבות הדוכן ולאסוף כל פסולת אשר תושלך במקום ואשר מקורה בדוכנו.

הצבת שילוט או דוכן שלא על פי הוראות אלו, תביא להסרתו על ידי העירייה, חיוב בגין ההסרה ומתן קנס בסך של 475 ₪ לכל אירוע.