קרן מלגות – "חלום לכל ילד" – שנה"ל תשע"ט

משפחות המעוניינות להגיש בקשה לקבלת מלגה לחוגי המתנ"ס, הקונסרבטוריון, הטניס ,

ספורט, או תפוח פיס מוזמנות למחלקת החינוך לקבלת טפסי בקשה למלגה אצל אושרית לנצ'נר,

או באתר עיריית ערד.

לברורים ניתן לפנות לחינוך 08-9951642.

המלגות יינתנו לילדים מגן חובה עד כיתה י"ב.

 נדרשת השתתפות עצמית של בין 500 ₪ - 200 ₪, בהתאם לחוג המבוקש.

 

תנאי סף למתן מלגות בחינוך הינו קבלת הנחה בארנונה לפי מבחן הכנסה

יש להגיש עד  29/07/18 – י"ז באב תשע"ח

**לא יתקבלו בקשות למלגה לאחר התאריך הרשום