צעדים ארגוניים

לאור צעדים ארגוניים של ההסתדרות לא יונפקו אישורי טופס 4 והעברה בטאבו עד להודעה חדשה