הנחיות בנושא הקמת סוכה

לרגל חג הסוכות ברצוננו להודיעכם כי חל איסור על הקמת סוכה בגן ציבורי ברחבי העיר.

העירייה תחייב את מקימי הסוכה בשטח ציבורי בקנסות על הקמתה ובכל ההוצאות שייגרמו עקב פירוקה ע"י העירייה.

דיירי הבניינים המשותפים שבהסדרי גינון המעוניינים להקים סוכה על דשא ביתם המשותף, יפרקו את הסוכה בתום החג עד יום ראשון ה-15.10.2017 כדי שניתן יהיה להשקות ולכסח את הדשא.

סוכה שלא תפונה, תגרום לאי טיפול בדשא ואחריות זו היא על מקימי הסוכה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת גנים ונוף בטלפונים  9951609  ו- 9951651 בשעות הקבלה או למוקד העירוני 106.