כל פעילות, אשר תוצר הלוואי שלה הינו פסולת בניין/גושית או כיוצא בזה, התושב נדרש לפעול כדלקמן:

1. להודיע למוקד העירוני (106) על מיקום תוצר הלוואי ופרטי הדייר.

2. לערום אך ורק בתוך כלי אצירה, ולפנות תוך 36 שעות ומבלי לפגוע בתשתיות.

אנא מנע ממך עוגמת נפש והוצאות מיותרות ופעל על פי ההנחיות.

להסרת כל ספק – אין לראות בהנחיות אלה היתר לביצוע עבודות הדורשות היתר מכל גורם רשותי.