הודעה על שינוי במועדי פינוי האשפה, בשכונות שקד והרדוף:

החל מתאריך 20 אוגוסט 2017 יחולו שינויים במועדי איסוף האשפה.

ימי איסוף האשפה הנם בימים: ג' ו - ו'.

לגבי איסוף הגזם: לא חל כל שינוי.