לידיעת התושבים ביום שלישי ג' בתמוז תשע"ז 27.6.17 אישרה מועצת העיר את צו הארנונה לשנת 2018.

הצו מפורסם באתר העירייה תחת לשונית עיריית ערד/פרוטוקולים, חוקים, צווים.