ליל מדע בתפוח פיס 22.08.17 נדחה

על מועד חדש נודיע בהקדם