עיריית ערד מקימה יחידה התנדבותית סע"ר לחילוץ לכודים מהריסות במקרה של רעידת אדמה